ΕΥΑΘ
Ενημέρωση επενδυτών
Οικονομικά στοιχεία
Αντληθέντα κεφάλαια
 
Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Α 6μήνου 2012- Download
Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 31.12.2011- Download
Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Α 6μήνου 2011- Download
Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 31.12.2010
- Download
Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Α 6μήνου 2010- Download
Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 31.12.2009- Download
Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Α 6μήνου 2009- Download
Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 31.12.2008- Download
Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Α 6μήνου 2008- Download
Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 31.12.2007- Download
Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Α 6μήνου 2007- Download
Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Α 3μήνου 2007- Download
Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 31.12.2006- Download
Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 30.09.2006- Download
Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 30.06.2006- Download
Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 31.03.2006- Download
Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 31.12.2005- Download