ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
  • Θέμα διαγωνισμούΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού15/01/2018
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών15/01/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης27/12/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ-/-/-
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις-
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου