ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

Προμήθεια μίας (1) αντλίας πολυηλεκτρολύτη και ανταλλακτικών

 
 

Προμήθεια ανταλλακτικών συγκροτημάτων αφυδάτωσης ιλύος της ΜΚΑ

 
 

Προμήθεια ενός (1) ενεργοποιητή actuator στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης

 
 

Διάθεση πλαστικών μεμβρανών χώρου ιλύος

 
 

Για την προμήθεια ενός ηλεκτροκινητήρα 355kw, 1500rpm

 
 

Για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χημικών αποβλήτων των χημικών εργαστηρίων Ύδρευσης & Αποχέτευσης

 
 

Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, ισχύος 450kva

 
 

Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης

 
 

Παροχή υπηρεσιών εντοπισμού αφανών διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε

 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ετήσια προμήθεια λιπαντικών και γράσων

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΩΝΙΑΣ

 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ GIS SERVER ΚΑΙ FIREWALL

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ GIS SERVER  ΚΑΙ FIREWALL