ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2018
 

Μίσθωση ενός μηχανήματος εκσκαφέα – φορτωτή τύπου JCB ή ανάλογου, μετά σφύρας και κατάλληλου χειριστή

Μίσθωση ενός μηχανήματος εκσκαφέα – φορτωτή τύπου JCB ή ανάλογου, μετά σφύρας και κατάλληλου χειριστή, χρονικής διάρκειας έως δεκαοκτώ (18) μηνών, προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€), πλέον ΦΠΑ
 
 

Για την παροχή υπηρεσιών αναλύσεων χλωρικών/χλωριωδών ιόντων σε δείγματα νερού δικτύου ύδρευσης

Για την παροχή υπηρεσιών αναλύσεων χλωρικών/χλωριωδών ιόντων σε δείγματα νερού δικτύου ύδρευσης
 
 

Για την προμήθεια 550 κιλών ειδικού βρώσιμου γράσου

Για την προμήθεια 550 κιλών ειδικού βρώσιμου γράσου
 
 

Προμήθεια 180.000kg διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 180.000kg διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου, για την ΜΚΑ,  ΒΙ.ΠΕ.Θ., προϋπολογισμού 40.000,00€, πλέον ΦΠΑ
 
 

Μακροχρόνια μίσθωση ενός εκτυπωτικού μηχανήματος για την εκτύπωση των λογαριασμών πελατών της ΕΥΑΘ ΑΕ

Μακροχρόνια μίσθωση ενός εκτυπωτικού μηχανήματος για την εκτύπωση των λογαριασμών πελατών της ΕΥΑΘ ΑΕ
 
 

Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος

Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος
 
 

Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της ΕΥΑΘ

Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της ΕΥΑΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Τηλεέλεγχος και Αυτοματισμός του συστήματος Ύδρευσης της περιοχής εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ"
 
 

Έλεγχος και πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων

Εξασφάλιση υπηρεσίας ελέγχου και πιστοποίησης των ανυψωτικών μηχανημάτων των εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων και Δικτύων Ύδρευσης
 
 

Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων GRP/FRP σε δεξαμενή στην ΕΕΛΘ

Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων GRP/FRP σε δεξαμενή στην ΕΕΛΘ
 
 

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ανάδειξη προμηθευτή συσσωρευτών για ένα (1) έτος

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ανάδειξη προμηθευτή συσσωρευτών για ένα (1) έτος
 
 

Προμήθεια λιπαντικών 2018-19

Προμήθεια λιπαντικών 2018-19
 
 

Ετήσια επισκευή ηλεκτροκινητήρων υδρευτικών εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Ετήσια επισκευή ηλεκτροκινητήρων υδρευτικών εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ Α.Ε.