ΕΥΑΘ
Ενημέρωση επενδυτών
Οικονομικά στοιχεία
Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις
 
Στοιχεία και Πληροφορίες 31-12-2016Download
Στοιχεία και Πληροφορίες 31-12-2015Download
Στοιχεία και Πληροφορίες Α' 9μήνου 2015Download
Στοιχεία και Πληροφορίες A' 6μήνου 2015Download
Στοιχεία και Πληροφορίες A' 3μήνου 2015Download
Στοιχεία και Πληροφορίες 31-12-2014Download
Στοιχεία και Πληροφορίες Α' 9μήνου 2014Download
Στοιχεία και Πληροφορίες A' 6μήνου 2014Download
Στοιχεία και Πληροφορίες A' 3μήνου 2014Download
Στοιχεία και Πληροφορίες 31-12-2013Download
Στοιχεία και Πληροφορίες Α' 9μήνου 2013Download
Στοιχεία και Πληροφορίες A' 6μήνου 2013Download
Στοιχεία και Πληροφορίες A' 3μήνου 2013Download
Στοιχεία και Πληροφορίες 31-12-2012Download
Στοιχεία και Πληροφορίες Α' 9μήνου 2012Download
Στοιχεία και Πληροφορίες Εξαμήνου 2012Download
Στοιχεία και Πληροφορίες A' 3μήνου 2012Download
Στοιχεία και Πληροφορίες 31-12-2011Download
Στοιχεία και Πληροφορίες Α' 9μήνου 2011Download
Στοιχεία και Πληροφορίες A' 6μήνου 2011Download
Στοιχεία και Πληροφορίες A' 3μήνου 2011Download
Στοιχεία και Πληροφορίες 31-12-2010
Download
Στοιχεία και Πληροφορίες Α' 9μήνου 2010Download
Στοιχεία και Πληροφορίες A' 6μήνου 2010Download
Στοιχεία και Πληροφορίες A' 3μήνου 2010Download
Στοιχεία και Πληροφορίες Α' 9μήνου 2009Download
Στοιχεία και Πληροφορίες Α' 6μήνου 2009Download
Στοιχεία και Πληροφορίες Α' 3μήνου 2009Download