ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2013
 

Αναβάθμιση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της Εταιρίας Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης