ΕΥΑΘ
Εξυπηρέτηση πελατών
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών
 
Ρυθμίστε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σας προς την ΕΥΑΘ με υποβολή σχετικού αιτήματος. Απαραίτητη προϋπόθεση, να είστε υπόχρεοι του λογαριασμού. Σημειώνεται ότι το ελάχιστο ποσό δόσης είναι τα 50 ευρώ.
Ειδικότερα:
  1. Για εφάπαξ πληρωμή, πλήρης απαλλαγή των τόκων.
  2. Σε 12 μηνιαίες και άτοκες δόσεις, απαλλαγή κατά 80% των τόκων.
  3. Σε 24 μηνιαίες και άτοκες δόσεις, απαλλαγή κατά 60% των τόκων.
  4. Σε 36 μηνιαίες και άτοκες δόσεις, απαλλαγή κατά 50% των τόκων.
  • Σε περίπτωση ακυρωμένης υδροληψίας:
  1. Για εφάπαξ πληρωμή, πλήρης απαλλαγή των τόκων.
  2. Με προκαταβολή του 30% του οφειλόμενου ποσού και του υπολοίπου σε 12, 24 ή 36 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή 80%, 60% ή 50% των τόκων αντίστοιχα.
Οι διακανονισμοί γίνονται στα γραφεία της ΕΥΑΘ από τον ίδιο τον υπόχρεο (με ταυτότητα, ΑΦΜ, ΔΟΥ), ενώ η αποπληρωμή των δόσεων γίνεται με μετρητά  ή με πιστωτική κάρτα στα ταμεία της ΕΥΑΘ Α.Ε., στα καταστήματα Μασούτης, και ηλεκτρονικά μέσω web banking.

Και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις, με χρήση πιστωτικής κάρτας εξασφαλίζετε μέχρι και 48 δόσεις (ανάλογα με την πιστωτική κάρτα) και απαλλαγή 80% των τόκων.

Σε κάθε περίπτωση η ελάχιστη καταβολή δόσης είναι τα 50€.

Επίσης, ο οφειλέτης νέου δικαιώματος σύνδεσης αποχέτευσης ή νέας δαπάνης ιδιωτικής διακλάδωσης ή νέας επέκτασης αγωγού αποχέτευσης και συναφών υπηρεσιών μπορεί να εξοφλήσει προκαταβάλλοντας ποσό τουλάχιστον ίσο προς τον αναλογούντα ΦΠΑ και με καταβολή του υπολοίπου σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, οι οποίες και θα ενσωματωθούν-χρεωθούν στους τρεις επόμενους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού του οφειλέτη, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι υπάρχει σύμβαση υδροληψίας.
Σε περίπτωση ακινήτων συνιδιοκτησίας η χρέωση μπορεί να γίνεται στο λογαριασμό του αιτούντα συνιδιοκτήτη, εφόσον εγγράφως αναγνωρίσει την οφειλή ως δική του, ή στο λογαριασμό του κοινόχρηστου υδρομέτρου του συνδεόμενου ακινήτου, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα προσκομίσει βεβαίωση συναίνεσης και των υπόλοιπων ιδιοκτητών.

Δείτε εδώ την αίτηση για τη ρύθμιση των οφειλών σας.