ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2018
 

Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος

Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος
 
 

Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της ΕΥΑΘ

Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της ΕΥΑΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Τηλεέλεγχος και Αυτοματισμός του συστήματος Ύδρευσης της περιοχής εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ"
 
 

Έλεγχος και πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων

Εξασφάλιση υπηρεσίας ελέγχου και πιστοποίησης των ανυψωτικών μηχανημάτων των εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων και Δικτύων Ύδρευσης
 
 

Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων GRP/FRP σε δεξαμενή στην ΕΕΛΘ

Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων GRP/FRP σε δεξαμενή στην ΕΕΛΘ
 
 

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ανάδειξη προμηθευτή συσσωρευτών για ένα (1) έτος

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ανάδειξη προμηθευτή συσσωρευτών για ένα (1) έτος
 
 

Προμήθεια λιπαντικών 2018-19

Προμήθεια λιπαντικών 2018-19
 
 

Ετήσια επισκευή ηλεκτροκινητήρων υδρευτικών εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Ετήσια επισκευή ηλεκτροκινητήρων υδρευτικών εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ Α.Ε.
 
 

Προμήθεια ενός ανάστροφου μικροσκοπίου για το Εργαστήριο Μικροβιολογίας της ΕΕΝΘ

Προμήθεια ενός ανάστροφου μικροσκοπίου για το Εργαστήριο Μικροβιολογίας της ΕΕΝΘ
 
 

Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας για το αντλιοστάσιο ύδρευσης Σίνδου

Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας για το αντλιοστάσιο ύδρευσης Σίνδου
 
 

Ανάδειξη προμηθευτή συσσωρευτών για ένα (1) έτος

Ανάδειξη προμηθευτή συσσωρευτών για ένα (1) έτος
 
 

Προμήθεια αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών για την κάλυψη των αναγκών της ΕΥΑΘ ΑΕ, για ένα έτος

Προμήθεια αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών για την κάλυψη των αναγκών της ΕΥΑΘ ΑΕ, για ένα έτος
 
 

Προμήθεια τροχήλατου πετρελαιοκίνητου αντλητικού συγκροτήματος αυτομάτου αναρροφήσεως

Προμήθεια τροχήλατου πετρελαιοκίνητου αντλητικού συγκροτήματος αυτομάτου αναρροφήσεως