ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2015
 

Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου HDPE

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου HDPE
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού--/--/---
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών06/11/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης22/11/2015
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---