ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2015
 

Προμήθεια βρώσιμου γράσου

Προμήθεια βρώσιμου γράσου
 
 

Μεταφορά και τελική διάθεση ή/και διαχείριση-ανάκτηση αφυδατωμένης ιλύος στην ΕΕΝΘ

Μεταφορά και τελική διάθεση ή/και διαχείριση-ανάκτηση αφυδατωμένης ιλύος στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)
 
 

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δυο συσκευών μέτρησης παροχής

Για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δυο συσκευών μέτρησης παροχής, τύπου μη εμβαπτιζόμενου-μη επαφής / Radar, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)
 
 

Κατασκευή για το πάτωμα του μουσείου Ύδρευσης

Κατασκευή για το πάτωμα του μουσείου Ύδρευσης
 
 

Προμήθεια και θέση σε λειτουργία οργάνων μέτρησης

Προμήθεια και θέση σε λειτουργία οργάνων μέτρησης, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)
 
 

Προμήθεια οχημάτων

Προμήθεια έντεκα (11) επιβατικών οχημάτων τύπου ΜPV (Multipurpose vehicle-minivan) και ενός (1) τετρακίνητου οχήματος pick-up Double Cab
 
 

Παροχή υπηρεσιών ιλύος

Για την παροχή υπηρεσίας αδειοδότησης, φόρτωσης, μεταφοράς και τελικής διάθεσης προσωρινά αποθηκευμένης, αφυδατωμένης, ασβεστοποιημένης ιλύος από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) της ΕΥΑΘ ΑΕ σε γεωργικές καλλιέργειες (βάσει της ΚΥΑ 80568/4225/91)
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση μεταλλικών παραθύρων στο κτίριο αφυδάτωσης της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση μεταλλικών παραθύρων στο κτίριο αφυδάτωσης της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια προγράμματος antivirus

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια προγράμματος antivirus
 
 

Υπηρεσία μεταφοράς προσωπικού και υλικών (ΝΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)

Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης ανεξάρτητων υπηρεσιών μεταφοράς προσωπικού και υλικών από κατάλληλο προσωπικό
 
 

Προμήθεια ορειχάλκινων ρακόρ για σωλήνες πολυαιθυλενίου PE

Προμήθεια ορειχάλκινων ρακόρ για σωλήνες πολυαιθυλενίου PE
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια χυτοσιδηρών ειδικών εξαρτημάτων

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για  την προμήθεια χυτοσιδηρών ειδικών εξαρτημάτων