ΕΥΑΘ
Ενημέρωση επενδυτών
Μετοχή
Μετοχική σύνθεση
 
Μετοχική Σύνθεση 31.12.2018- Download
Μετοχική Σύνθεση 30.06.2018- Download
Μετοχική Σύνθεση 01.01.2018- Download
Μετοχική Σύνθεση 31.12.2017- Download
Μετοχική Σύνθεση 30.06.2012- Download
Μετοχική Σύνθεση 31.03.2012- Download
Μετοχική Σύνθεση 31.12.2011- Download
Μετοχική Σύνθεση 30.09.2011- Download
Μετοχική Σύνθεση 30.06.2011- Download
Μετοχική Σύνθεση 31.03.2011- Download
Μετοχική Σύνθεση 31.12.2010- Download
Μετοχική Σύνθεση 30.09.2010- Download
Μετοχική Σύνθεση 30.06.2010- Download
Μετοχική Σύνθεση 31.03.2010- Download
Μετοχική Σύνθεση 31.12.2009- Download
Μετοχική Σύνθεση 31.09.2009- Download
Μετοχική Σύνθεση 30.06.2009- Download
Μετοχική Σύνθεση 31.03.2009- Download