ΕΥΑΘ
Ενημέρωση επενδυτών
Εταιρικές ανακοινώσεις
 

Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2014

Από την ΕΥΑΘ Α.Ε. ανακοινώνονται τα παρακάτω:
α)Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 30ης Ιουνίου 2015 και μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου σχετικά με την καταβολή του μερίσματος και καθώς

β)Της ανακοίνωσης της 10ης Ιουλίου σχετικά με την τραπεζική αργία και την μετατόπιση της ημερομηνίας αποκοπής και καταβολής του μερίσματος, από την ΕΥΑΘ Α.Ε.

ανακοινώνονται τα παρακάτω: 

 
 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας επί των αποφάσεων της εξ’ αναβολής τακτικής γενικής συνέλευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διεξήχθη στο πλαίσιο της εξ’ αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21ης Ιουλίου 2015 στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 3 μέτοχοι εκπροσωπώντας 26.870.809 μετοχές, ήτοι ποσοστό 79,024% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ήταν τα παρακάτω :
 
 

Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της εξ’ αναβολής τακτικής γενικής συνέλευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 21η Ιουλίου 2015 στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), πραγματοποιήθηκε η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ως συνέχεια της προηγούμενης της 29ης Ιουνίου 2015, στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 3 μέτοχοι εκπροσωπώντας 28.870.809 μετοχές, ήτοι ποσοστό 79,024% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις.
 
 

Πληρωμή μερίσματος χρήσης 2014

Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29ης Ιουνίου 2015, στα πλαίσια των διατάξεων των παρ. 4.1.3.4. και 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σχετικά με το μέρισμα της χρήσης 2014, ορίσθηκαν τα εξής:
Ημέρα αποκοπής του σχετικού δικαιώματος ορίστηκε η Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015.
Δικαιούχοι του μερίσματος (record date) της χρήσης 2014 είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη 14 Ιουλίου 2015.
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015.
 
 

Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης Μετόχων ΕΥΑΘ 29-06-2015

 
 

Ετήσια παρουσίαση οικονομικών αναλυτών 2015

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), επί της οδού Κατούνη 16-18 έγινε η παρουσίαση της ΕΥΑΘ Α.Ε. στους οικονομικούς αναλυτές. Κατά την παρουσίαση αναδείχθηκαν λειτουργικά θέματα της εταιρείας, δείκτες απόδοσης, χρηματοοικονομικοί δείκτες και βασικά οικονομικά μεγέθη από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, Νικόλαο Παπαδάκη. Τα οικονομικά αποτελέσματα παρουσίασε αναλυτικά ο οικονομικός σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε. κ. Κωνσταντίνος Ζήσης.
 
 

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων 29-06-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΕΥΑΘ Α.Ε". ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 58240404000 µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, σε Τακτική Γενική Συνέλευση.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα αρχεία συμμετοχής από την ιστοσελίδα μας πατώντας εδώ.
 
 

Ανακοίνωση σχολιασμού οικονομικών αποτελεσμάτων Α' τριμήνου 2015

Με υψηλή κερδοφορία και ρευστότητα έκλεισε το α’ τρίμηνο 2015 η ΕΥΑΘ Α.Ε.
Σύμφωνα με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις α’ τριμήνου, ο τζίρος του ομίλου ανήλθε στο ποσό των 19,1 εκατ. ευρώ, έναντι 19,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο (μείωση 0,56%).
Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 7,7 εκατ. ευρώ έναντι 8,1 εκατ. ευρώ (μείωση 5,12%). Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 6,75 εκατ. ευρώ έναντι 7,6 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο (μείωση 11,6%). Τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στο ποσό των 4,9 εκατ. ευρώ έναντι 5,7 εκατ. του αντίστοιχου περσινού τριμήνου (μείωση 14,63%).
 
 

Ανακοίνωση σχολιασμού ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων ΕΥΑΘ ΑΕ

Ενισχυμένα εμφανίζονται όλα τα βασικά μεγέθη της ΕΥΑΘ Α.Ε., με τα προ φόρων κέρδη να ξεπερνούν τα 20 εκατ. ευρώ, κατά την οικονομική χρήση 2014.
Ο τζίρος του ομίλου ανήλθε στο ποσό των 73,7 εκατ. ευρώ, έναντι 72,3 εκατ. ευρώ της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 1,9% η οποία οφείλεται σε αύξηση των πωλήσεων ύδατος και αντιστοίχως των τελών αποχέτευσης.
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2015

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας, όσον αφορά στην ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ανακοινώνει το πρόγραμμα σκοπούμενων εταιρικών πράξεων για το έτος 2015.
 
 

Δελτίο τύπου 28-11-2014

Με υψηλή κερδοφορία 12,5 εκατ. ευρώ και αύξηση της τάξης του 31,3% έκλεισε το 9μηνο 2014 η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις καταστάσεις 9μήνου 2014, ο τζίρος του ομίλου ανήλθε στο ποσό των 54 εκατ. ευρώ, έναντι 52,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 3,1%. Τα μικτά κέρδη έφτασαν τα 20 εκατ. ευρώ έναντι 18 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013, σημειώνοντας αύξηση 11%. Τα  προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 16,9 εκατ. ευρώ έναντι 11,8 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση 43,6%, ενώ τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στο ποσό των 12,5 εκατ. ευρώ έναντι 9,5 εκατ. του αντίστοιχου περσινού 9μήνου  σημειώνοντας αύξηση 31,3%. Σημειωτέον ότι η εταιρεία έχει «παγώσει» τα τιμολόγιά της στα επίπεδα του 2013, ενώ από τις αρχές του τρέχοντος έτους εφάρμοσε κοινωνικό τιμολόγιο με έκπτωση 50% για ευπαθείς ομάδες.
«Στο 9μηνο του 2014 αυξήθηκε η κατανάλωση κατά 1,8 εκατ. κ.μ. νερού, τα λειτουργικά μας έξοδα βρίσκονται πια στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, τακτοποιήθηκαν οι εκκρεμότητες του 2013 με τόκους και προσαυξήσεις από καθυστερούμενες οφειλές των ΟΤΑ και, επιπλέον, ‘έκλεισε’ και το πλάνο των αυξημένων προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων. Είναι προφανές ότι τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν την καθαρή εικόνα της ΕΥΑΘ, ως μιας εταιρείας εύρωστης και υγιούς οικονομικά. Συνεχίζουμε στην ίδια λογική, της σύγχρονης επιχείρησης κοινής ωφέλειας με σεβασμό στις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης», επισημαίνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε. Νίκος Παπαδάκης.
 
 

Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Από την Εταιρεία 'Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ , ανακοινώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε:
Την επανατοποθέτηση – εκλογή του κ. Γεώργιου Αρχοντόπουλου του Σάββα, με αναπληρωματικό μέλος την κ. Δέσποινα Βεργίνη του Θεολόγη.
Την τοποθέτηση – εκλογή της κ. Παρθένας Θεοδωρίδου του Αντωνίου ως εκπροσώπου των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ Α.Ε., σε αντικατάσταση του κ. Κωνσταντίνου Μαριόγλου, με αναπληρωματικό μέλος την κ. Δέσποινα Ιωαννίδου του Ιορδάνη.
Η ως άνω τοποθέτηση -  εκλογή θα ανακοινωθεί προς έγκριση στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΥΑΘ Α.Ε.