ΕΥΑΘ
Ενημέρωση επενδυτών
Εταιρικές ανακοινώσεις
 

Αντικατάσταση μέλους διοικητικού συμβούλιου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ στη συνεδρίαση της 27/7/2017 εξέλεξε την κα Μαρίνα Κουρή, ως μη εκτελεστικό μέλος σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας εκπροσώπου του ΤΑΙΠΕΔ Ελευθερίας Καραχάλιου. Η κα Μαρίνα Κουρή είναι project manager στο ΤΑΙΠΕΔ.
 
 

Συγκρότηση διοικητικού συμβούλιου σε σώμα

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό,  ότι  μετά την επικύρωση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 8ης Ιουνίου 2017 του ορισμού της κ. Στυλιανής Βαλάνη ως μη εκτελεστικό Μέλος, το  Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
 
 • Ιωάννης Κρεστενίτης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
 • Ιωάννης Παπαϊωάνου Αντιπρόεδρος Α΄, εκτελεστικό μέλος
 • Στυλιανή Βαλάνη Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος.
 • Στεφανία Τανιμανίδου (Ανεξάρτητο) μη εκτελεστικό μέλος.
 • Παναγιώτης Γκόγκος, (Ανεξάρτητο) μη εκτελεστικό μέλος.
 • Εύδοξος Πετρίδης, μη εκτελεστικό μέλος.
 • Ολυμπία Λάτσιου - Χρυσάφη, μη εκτελεστικό μέλος.
 • Ιωάννης Τσιωνάς, μη εκτελεστικό μέλος
 • Ελευθερία Καραχάλιου, μη εκτελεστικό μέλος
 • Γεώργιος Αρχοντόπουλος, εκπρόσωπος εργαζομένων, μη εκτελεστικό μέλος.
 • Αναστάσιος Σαχινίδης, εκπρόσωπος εργαζομένων, μη εκτελεστικό μέλος.
 
 

Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2016

Από την ΕΥΑΘ Α.Ε. ανακοινώνονται τα παρακάτω: Σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και  σύμφωνα με  απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8ης  Ιουνίου 2017, το συνολικό μέρισμα για τη χρήση 2016 ανέρχεται σε 0,228 ευρώ ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος ύψους 15% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε €0,1938.
Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η 29η  Ιουνίου 2017. Από αυτή την ημερομηνία οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α., χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος.
Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος, (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο ΣΑΤ επενδυτές κατά την 30η Ιουνίου 2017.
Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η 6η  Ιουλίου 2017 από την πληρώτρια τράπεζα EUROBANK ERGASIAS ως ακολούθως:
1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., στους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη μερισμάτων τους χειριστές τους.
2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας EUROBANK ERGASIAS, για όσους εκ των μετόχων τηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας Σ.Α.Τ. ή δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τους χειριστές Σ.Α.Τ.
Η είσπραξη του μερίσματος για την περίπτωση 2 είναι δυνατή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 και πραγματοποιείται με την γνωστοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους, σε οιοδήποτε υποκατάστημα της ως άνω πληρώτριας Τράπεζας.
3. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ’αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει IBAN στην πληρώτρια Τράπεζα.
Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ. κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (τηλ.2310/286613). Επιπρόσθετα , τα στοιχεία επικοινωνίας της πληρώτριας Τράπεζας  «Eurobank Ergasias AE»  είναι τα ακόλουθα: Υποδιεύθυνση Domestic Markets Custody Operations, Τμήμα Corporate Actions, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας 14234 Ν.Ιωνία, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-35.22.085 και 210-35.22.270.
 
 

Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης Μετόχων ΕΥΑΘ 08-06-2017

 
 

Ετήσια παρουσίαση οικονομικών αναλυτών 2017

Την Τρίτη 23 Μαΐου 2017, στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης) επί της οδού Κατούνη 16-18, έγινε η παρουσίαση της ΕΥΑΘ Α.Ε. στους οικονομικούς αναλυτές. Παρουσιάστηκαν το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρείας για τα έτη 2017-2023, δείκτες απόδοσης, χρηματοοικονομικοί δείκτες και βασικά οικονομικά μεγέθη από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, καθηγητή Γιάννη Ν. Κρεστενίτη, και τον διευθυντή Οικονομικών της ΕΥΑΘ, Δημήτρη Αλεξανδρή.
 
 

Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2017

Από την Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών σχετικά µε τα Οικονομικά Αποτελέσματα του έτους 2016 μεταφέρεται στις 23 Μαΐου  2017 ημέρα Τρίτη αντί τις 16 Μαΐου  2017 ημέρα Τρίτη.
 
 

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων 08-06-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΕΥΑΘ Α.Ε". ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 58240404000 µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, σε Τακτική Γενική Συνέλευση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα αρχεία συμμετοχής από την ιστοσελίδα μας πατώντας εδώ.
 
 

Εταιρική ανακοίνωση ΕΥΑΘ ΑΕ για οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2016

Ενισχυμένα αποτελέσματα, που συνδυάζουν κερδοφορία και μείωση λειτουργικού κόστους με διεύρυνση κοινωνικής πολιτικής, αυξημένες προβλέψεις και κονδύλια έρευνας και ανάπτυξης, παρουσίασε για το σύνολο της χρήσης του 2016 η ΕΥΑΘ Α.Ε.
 
 

Δελτίο τύπου 06-04-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ στη συνεδρίαση της 6/4/2017 εξέλεξε τον Παναγιώτη Γκόγκο, οικονομολόγο, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Γιάννη Αντωνιάδη. Ο Παναγιώτης Γκόγκος ορίσθηκε και Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρίας, η οποία αποτελείται από τους Παν. Γκόγκο, Στεφ. Τανιμανίδου και Ευδ. Πετρίδη.
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας, όσον αφορά στην ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ανακοινώνει το πρόγραμμα σκοπούμενων εταιρικών πράξεων για το έτος 2017.
 
 

Τοποθέτηση Διευθυντών

To Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ με την υπ. αριθ. 452/2016 απόφασή του τοποθέτησε ως Γενικό Διευθυντή της εταιρίας τον κ. Πέτρο Νάστο. Παράλληλα με την ίδια απόφαση τοποθετήθηκαν έξι διευθυντές στις νέες διευθύνσεις της εταιρίας. Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικών τοποθετήθηκε ο κ. Δημήτριος Αλεξανδρής στην θέση της κας Μαρίας Σαμαρά. Η θητεία των ανωτέρω ξεκινάει την 1.1.2017 και είναι τριετής.
 
 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σε αλλαγές στο οργανόγραμμα της ΕΥΑΘ Α.Ε. προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την υπ. αριθ. 402/2016 απόφασή του και με ισχύ από 01-01-2017.