ΕΥΑΘ
Ενημέρωση επενδυτών
Εταιρικές ανακοινώσεις
 

Ανακοίνωση και δημοσίευση οικονομικών αποτελεσμάτων

Η ΕΥΑΘ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα στοιχεία και πληροφορίες μητρικής & ομίλου της περιόδου  1-1-2011 έως 30-9-2011 θα δημοσιευθούν την 30η Νοεμβρίου 2011, στις εφημερίδες  ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ, ΚΕΡΔΟΣ, ΕΘΝΟΣ. Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τα στοιχεία της ίδιας περιόδου, θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της : www.eyath.gr
 
 

Αποτελέσματα 6μήνου 2011

Αύξηση 92,3% παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη της εισηγμένης ΕΥΑΘ Α.Ε. το πρώτο 6μηνο του 2011, ανερχόμενα σε 12 εκατ. ευρώ έναντι 6,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα...
 
 

Ανακοίνωση 4

Ανακοίνωση και δημοσίευση οικονομικών αποτελεσμάτων...
 
 

Ανακοίνωση 1

 
 

Ανακοίνωση 2

 
 

Ανακοίνωση 3

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της  Εταιρείας, που συνεδρίασε την 4η Αυγούστου 2011 στο Hyatt  Regency Thessaloniki,13 km  Θεσσαλονίκης -Περαίας, Στη Γενική συνέλευση παρέστησαν 19 μέτοχοι που κατέχουν 29.065.733 μετοχές, επί συνόλου 36.300.000 ή σε ποσοστό80,071% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας...
 
 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 2011

 
 

Ανακοίνωση Μερίσματος 2010

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΥΑΘ Α.Ε.» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, κατόπιν αποφάσεώς του, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 7ης Ιουλίου 2011, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση  την 4η Αυγούστου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στο Hyatt Regency Thessaloniki
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναβλήθηκε η τακτική γενική συνέλευση της ΕΥΑΘ Α.Ε.

 
 

ΤΑΚΤΙΚΗ Γ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 30-6-2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΥΑΘ Α.Ε.» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, κατόπιν αποφάσεώς του, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 7ης Ιουνίου 2011, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 μ.μ., στο Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Κατούνη 16-18, να αποφασίσουν, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2011 ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

Την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011, στο Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης επί της οδού Κατούνη 16-18, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της ΕΥΑΘ Α.Ε. στους οικονομικούς αναλυτές.

Κατά την παρουσίαση αναφέρθηκαν  λειτουργικά θέματα της εταιρείας, δείκτες απόδοσης, χρηματοοικονομικοί δείκτες και βασικά οικονομικά μεγέθη από τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Νικόλαο Παπαδάκη, και τον πρόεδρο, Κωνσταντίνο Καμάκα.