ΕΥΑΘ
Η εταιρεία
Διοικητική δομή
Η σημερινή σύνθεση του Δ.Σ.
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, και συνεδριάζει μέχρι τέσσερις φορές το μήνα.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11ης Μαΐου 2016, μεταξύ άλλων, εξέλεξε νέο Δ.Σ. το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΌνομαΘέση στο Δ.Σ.
Κρεστενίτης ΙωάννηςΠρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Παπαϊωάννου ΙωάννηςΑ' Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος 
Γκόγκος Παναγιώτηςανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Τανιμανίδου Στεφανίαανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
Λάτσιου Χρυσάφη Ολυμπίαμη εκτελεστικό μέλος
Σαμαράς Πέτρος
μη εκτελεστικό μέλος
Αρχοντόπουλος Γεώργιος
μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος εργαζομένων
Σαχινίδης Αναστάσιοςμη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος εργαζομένων

Η θητεία του Δ.Σ. είναι πενταετής και λήγει στις 10-05-2021.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού, οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.