ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2018
 

Προμήθεια συστήματος ιοντικής χρωματογραφίας για το Τμήμα Εργαστηριακού Ελέγχου Πόσιμου Νερού της ΕΥΑΘ Α.Ε.

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια συστήματος ιοντικής χρωματογραφίας για το Τμήμα Εργαστηριακού Ελέγχου Πόσιμου Νερού της ΕΥΑΘ Α.Ε.
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών05/07/2018
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης23/07/2018   12:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ13/06/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης13/06/2018
  • Προκήρυξη---
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου