ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2018
 
Παροχή υπηρεσιών τελικής διάθεσης ή/και διαχείρισης-ανάκτησης αφυδατωμένης ιλύος στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)
  • Θέμα διαγωνισμού
    Παροχή υπηρεσιών τελικής διάθεσης ή/και διαχείρισης-ανάκτησης αφυδατωμένης ιλύος στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)
  • ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών11/06/2018 23:59:59
  • ΝΕΑ ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης19/06/2018 09:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ15/05/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης31/05/2018
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου           Λήψη Αρχείου    Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης---