ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2018
 

Τηλεελεγχος και αυτοματισμός του συστήματος Υδρευσης της περιοχής εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ

  • Θέμα διαγωνισμού

    Τηλεελεγχος και αυτοματισμός του συστήματος Υδρευσης της περιοχής εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών29/06/2018 23:59
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης--/--/----
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ29/05/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης29/05/2018
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου   Λήψη Αρχείου   Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης---