ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2018
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ασφαλιστική κάλυψη εξήντα οχτώ (68) υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της ΕΥΑΘ ΑΕ για ένα έτος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ασφαλιστική κάλυψη εξήντα οχτώ (68) υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της ΕΥΑΘ ΑΕ για ένα έτος
 
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια άνυδρου υγρού χλωρίου.

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια είκοσι χιλιάδων κιλών (20.000 κιλών), άνυδρου υγρού χλώριου (Cpv 24311900-6) για ένα έτος (σε κυλίνδρους των 900kg), με δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας κατά +50%, -30%.
 
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση υλικού απόσμησης σε αντλιοστάσια αποχέτευσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση υλικού απόσμησης σε αντλιοστάσια αποχέτευσης. Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια εγκατάσταση υλικού απόσμησης σε αντλιοστάσια αποχέτευσης.
 
 

Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών

Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών για τα Α/Σ Αποχέτευσης ΑΑ2 (Α2), ΑΑ40 (Γ Φάσης ΒΙ.ΠΕ.Θ.), ΑΑ5 (Λιμένος), ΑΑ6 (Θεάτρου)
 
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποψίλωση του περιβάλλοντος χώρου της απόθηκης Καλοχωρίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποψίλωση του περιβάλλοντος χώρου της απόθηκης Καλοχωρίου
 
 

Προμήθεια χυτοσιδηρών συνδέσμων ζιμπώ DN175 & DN450

Προμήθεια χυτοσιδηρών συνδέσμων ζιμπώ DN175 & DN450
 
 

Προμήθεια ενός υποβρυχίου συγκροτήματος (Cpv: 42122130-0)

Προμήθεια ενός υποβρυχίου συγκροτήματος (Cpv: 42122130-0)
 
 

Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας για το αντλιοστάσιο Ύδρευσης Δενδροποτάμου

Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας για το αντλιοστάσιο Ύδρευσης Δενδροποτάμου
 
 

Προμήθεια ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών

Προμήθεια ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών
 
 

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης εγκατεστημένου λογισμικού, με προαγορά 1.000 ωρών

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης εγκατεστημένου λογισμικού, με προαγορά 1.000 ωρών
 
 

Προμήθεια δύο (2) εφεδρικών πτερωτών για τα αντλητικά συγκροτήματα του αντλιοστασίου Σίνδου

Προμήθεια δύο (2) εφεδρικών πτερωτών για τα αντλητικά συγκροτήματα του αντλιοστασίου Σίνδου
 
 

Προμήθεια Προωθητικού υλικού

Προμήθεια Προωθητικού υλικού