ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2018
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός υποβρυχίου συγκροτήματος

 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια αδειών λογισμικού

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ

 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΙΕΘΝΗΣ)

 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΙΕΘΝΗΣ)

 
 

προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού που εργάζεται στα αντλιοστάσια και στο Δίκτυο Αποχέτευσης

 
 

παροχή υπηρεσιών αναλύσεων ιλύος από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων σε εξωτερικά εργαστήρια

 
 

προμήθεια δύο ακουστικών συστημάτων υψηλής πιστότητας ανίχνευσης και εντοπισμού διαρροών σε δίκτυα παροχής πόσιμου νερού (γεώφωνα)

 
 

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός ηλεκτροκινητήρα μέσης τάσης 6kV

 
 

Ετήσια παροχή υπηρεσίας προληπτικής συντήρησης, εκτάκτων επισκευών των Υποσταθμών Μέσης Τάσης στα αντλιοστάσια Ύδρευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε.

 
 

Παροχή διευκρινήσεων και παράταση για τον διαγωνισμό : Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης GDPR