ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2018
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποψίλωση του περιβάλλοντος χώρου της απόθηκης Καλοχωρίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποψίλωση του περιβάλλοντος χώρου της απόθηκης Καλοχωρίου
 
 

Προμήθεια χυτοσιδηρών συνδέσμων ζιμπώ DN175 & DN450

Προμήθεια χυτοσιδηρών συνδέσμων ζιμπώ DN175 & DN450
 
 

Προμήθεια ενός υποβρυχίου συγκροτήματος (Cpv: 42122130-0)

Προμήθεια ενός υποβρυχίου συγκροτήματος (Cpv: 42122130-0)
 
 

Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας για το αντλιοστάσιο Ύδρευσης Δενδροποτάμου

Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας για το αντλιοστάσιο Ύδρευσης Δενδροποτάμου
 
 

Προμήθεια ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών

Προμήθεια ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών
 
 

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης εγκατεστημένου λογισμικού, με προαγορά 1.000 ωρών

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης εγκατεστημένου λογισμικού, με προαγορά 1.000 ωρών
 
 

Προμήθεια δύο (2) εφεδρικών πτερωτών για τα αντλητικά συγκροτήματα του αντλιοστασίου Σίνδου

Προμήθεια δύο (2) εφεδρικών πτερωτών για τα αντλητικά συγκροτήματα του αντλιοστασίου Σίνδου
 
 

Προμήθεια Προωθητικού υλικού

Προμήθεια Προωθητικού υλικού
 
 

Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών

Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών για τα Α/Σ Αποχέτευσης ΑΑ2 (Α2), ΑΑ40 (Γ Φάσης ΒΙ.ΠΕ.Θ.), ΑΑ5(Λιμένος), ΑΑ6 (Θεάτρου)
 
 

Προμήθεια μιας κλιματιστικής μονάδας για το τμήμα Μηχανοργάνωσης

Προμήθεια μιας κλιματιστικής μονάδας για το τμήμα Μηχανοργάνωσης
 
 

Προμήθεια συστήματος ιοντικής χρωματογραφίας

Προμήθεια συστήματος ιοντικής χρωματογραφίας για το Τμήμα Εργαστηριακού Ελέγχου Πόσιμου Νερού της ΕΥΑΘ Α.Ε.
 
 

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός ηλεκτροκινητήρα μέσης τάσης 6KV

Προμήθεια  και εγκατάσταση ενός ηλεκτροκινητήρα μέσης τάσης 6KV