ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ

Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ
 
 

Παροχή υπηρεσιών καλλωπισμού και συντήρησης περιβάλλοντος χώρου των πηγών Αραβησσού

Παροχή υπηρεσιών καλλωπισμού και συντήρησης περιβάλλοντος χώρου των πηγών Αραβησσού
 
 

Προμήθεια δύο (2) υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων

Προμήθεια δύο (2) υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων για το αντλιοστάσιο ύδρευσης Ανδρούτσου στην περιοχή Πεύκων
 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
 

Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης

Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης του προσωπικού της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. για νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη για ένα (1) έτος
 
 

Παροχή υπηρεσιών εκκένωσης, καθαρισμού αδρανοποίησης

Παροχή υπηρεσιών εκκένωσης, καθαρισμού αδρανοποίησης δύο (2) μεταλλικών δεξαμενών θειικού οξέος, με κατάλληλες διαδικασίες διαχείρισης αποβλήτων
 
 

Προμήθεια 10.000 τεμ. ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών

Προμήθεια 10.000 τεμ. ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών ¾ Χ ¾ με τηλεσκοπική διάταξη και 10.000 τεμ. ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών ¾ Χ ½ με βαλβίδα αντεπιστροφής
 
 

Λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)

Λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)
 
 

Λειτουργία της μονάδας θερμικής ξήρανσης ιλύος της ΕΕΛΘ

Λειτουργία της μονάδας θερμικής ξήρανσης ιλύος της ΕΕΛΘ
 
 

Προμήθεια ενός χαλύβδινου τεμαχίου εξάρμοσης DN1400

 
 

Προμήθεια εκατό (100) τόνων παρθένου κοκκώδους ενεργού άνθρακα στην ΕΕΝΘ

Προμήθεια εκατό (100) τόνων παρθένου κοκκώδους ενεργού άνθρακα στην ΕΕΝΘ
 
 

Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης του προσωπικού της ΕΥΑΘ για νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη

Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης του προσωπικού της ΕΥΑΘ για νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη