ΕΥΑΘ
Ενημέρωση επενδυτών
Οικονομικά στοιχεία
Αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις
 
Ετήσια Έκθεση 2018Download
Ετήσια Έκθεση 2017 ΕΥΑΘ Υπηρεσιών Download
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018Download
Ετήσια Έκθεση 2017Download
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2017Download
Ετήσια Έκθεση 2016 ΕΥΑΘ Υπηρεσιών Download
Ετήσια Έκθεση 2016Download
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016Download
Ετήσια Έκθεση 2015Download
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α 9μήνου 2015Download
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α 6μήνου 2015Download
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α 3μήνου 2015Download
Ετήσια Έκθεση 2014Download
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α 9μήνου 2014Download
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2014Download
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α 3μήνου 2014Download
Ετήσια Έκθεση 2013Download
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α 9μήνου 2013Download
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2013Download
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α 3μήνου 2013Download
Ετήσια Έκθεση 2012Download
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α 9μήνου 2012 Download
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2012Download
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α 3μήνου 2012Download
Ετήσια Έκθεση 2011Download
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α 9μήνου 2011Download
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α 6μήνου 2011Download
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α 3μήνου 2011Download
Ετήσια Έκθεση 2010Download
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α 9μήνου 2010Download
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α 6μήνου 2010Download
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α 3μήνου 2010Download
Ετήσια Έκθεση 2009Download
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α 9μήνου 2009Download
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α 6μήνου 2009Download
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α 3μήνου 2009Download