ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διακηρύξεις Έργων / Μελετών
Διακηρύξεις Έτους 2016
 

Καθορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου "Συντήρηση εγκαταστάσεων Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. έτους 2016"

  • Ημερομηνία Δημοπρασίας12/02/2016
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων παραλαβής οικονομικής προσφοράς / τευχών δημοπράτησης10/02/2016
  • Ημερομηνία Ανάρτησης01/02/2016
  • ΘέμαΚαθορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου "Συντήρηση εγκαταστάσεων Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. έτους 2016"
  • Περίληψη---
  • Αιτήσεις / ΔιευκρινίσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχη Δημοπράτησης---