ΕΥΑΘ
Εξυπηρέτηση πελατών
Τιμολογιακή πολιτική
 
 
 
 
 

Στο εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό / βιομηχανικό τιμολόγιο υπάγονται οικειοθελώς οι ασκούντες οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα η οποία αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του οικείου τιμολογίου, το οποίο υποβάλλεται με έντυπη αίτηση στην ΕΥΑΘ (Εγνατία 127, 6ος όρ., τηλ. 2310 966 665).

Αίτηση Βιομηχανικού Τιμολογίου

Αίτηση Επαγγελματικού Τιμολογίου

 


Φροντίστε ώστε υπόχρεος να είναι ο πραγματικός χρήστης. Διαφορετικά τα συσσωρευμένα χρέη επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.
Επίσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Υδροληψίας της ΕΥΑΘ Α.Ε., σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτου, ο νέος ιδιοκτήτης επιβαρύνεται με τυχόν προηγούμενες οφειλές του υδροδοτούμενου ή υπό υδροδότηση ακινήτου, εφόσον έχει γίνει σε αυτό ακύρωση υδροληψίας.


ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΩΝ Ή ΕΛΛΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ
Η ΕΥΑΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ


 
 

Ειδικό σήμα φέρουν τα καταστήματα που συνεργάζονται επισήμως με την ΕΥΑΘ Α.Ε. για την εξόφληση λογαριασμών. Οι καταναλωτές καλούνται να αποπληρώνουν μόνον εκεί τις οφειλές τους, προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα «μεσιτείας» που ζημιώνουν τους ίδιους και την εταιρεία. Δείτε εδώ αναλυτικά πού μπορείτε να εξοφλείτε τους λογαριασμούς σας προς την εταιρεία.

 
Η τιμολογιακή πολιτική της ΕΥΑΘ περιόδου 2019 - 2023, είναι η κάτωθι:
 
  1. Οικιακό - κοινωνικό τιμολόγιο
  2. Λοιπές κατηγορίες τιμολογίων
  3. Τέλη χρήσης υπονόμων
  4. Πάγια τέλη
  5. Ειδικό τέλος κύκλου νερού


1. Οικιακό - κοινωνικό τιμολόγιο

Οι γενικοί κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης, τα μέτρα βελτίωσης των υπηρεσιών ύδατος για διάφορες χρήσεις και η μέθοδος ανάκτησης κόστους των υπηρεσιών αυτών, ορίζονται στην 132275 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1751/22-05-2017).
Η τιμολογιακή πολιτική περιόδου 2019-2023, εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμό 26142/180 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων (ΦΕΚ Β 1105/03-04-2019)

Οικιακό τιμολόγιο

κλίμακα 4μηνης κατανάλωσης

2019-2023

τιμές σε €/m3

2019 - 2020

0-10 m30,42
11-40 m30,60
41-60 m30,70
61-120 m31,20
121-160 m33,60
161 m3 και άνω4,40

 

Κοινωνικό τιμολόγιο
Η ένταξη των ευπαθών ομάδων, θα ακολουθεί τα ίδια κριτήρια  με την ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ (ΚΟΤ Α΄και ΚΟΤ Β΄) και των λοιπών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΕΥΑΘ ΑΕ, θα λαμβάνει σχετικό αρχείο από την ΗΔΙΚΑ/ΔΕΔΗΕ  και χωρίς να απαιτείται  η προσκόμιση δικαιολογητικών από τους καταναλωτές, θα μπορεί να εντάσσει τους δικαιούχους και να τους απεντάσσει αυτόματα, όταν δεν πληρούν τα κριτήρια.

Τιμολογιακή πολιτική κοινωνικού τιμολογίου
Οι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου ΚΟΤ Α’ δικαιούνται έκπτωση ως ακολούθως:
•    Για κατανάλωση από 0-30 m3 νερού ανά τετράμηνο η παροχή νερού θα είναι δωρεάν. Θα χρεώνεται, δηλαδή, μόνο το πάγιο των 10 ευρώ.
•    Για κατανάλωση από 31- 80 m3 νερού ανά τετράμηνο θα παρέχεται έκπτωση 70% στην τιμή κατανάλωσης του νερού.
•    Για κατανάλωση από 81-120  m3 νερού ανά τετράμηνο  θα παρέχεται έκπτωση 35%.
•    Για  κατανάλωση άνω των 120 m3 νερού ανά τετράμηνο, δεν  θα παρέχεται έκπτωση.
 
Οι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου ΚΟΤ Β’ δικαιούνται έκπτωση ως ακολούθως:
•   Για κατανάλωση από 0-30 m3 νερού ανά τετράμηνο η παροχή νερού θα είναι δωρεάν. Θα χρεώνεται, δηλαδή, μόνο το πάγιο των 10 ευρώ.
•   Για κατανάλωση από 31- 80 m3 νερού ανά τετράμηνο θα παρέχεται έκπτωση 50% στην τιμή κατανάλωσης του νερού.
•   Για κατανάλωση από 81-120  m3 νερού ανά τετράμηνο  θα παρέχεται έκπτωση 25%.
•   Για  κατανάλωση άνω των 120 m3 νερού ανά τετράμηνο, δεν  θα παρέχεται έκπτωση.

Επιδιορθώστε άμεσα τη διαρροή
Ελέγχετε συχνά τις υδραυλικές εγκαταστάσεις του σπιτιού σας (βρύσες, καζανάκια, μπάνια κ.λ.π.). Έτσι αποφεύγετε η άσκοπη σπατάλη του νερού η οποία επιβαρύνει σημαντικά τον λογαριασμό σας. Σε περίπτωση διαρροής η ΕΥΑΘ Α.Ε. μπορεί να προβεί σε έκπτωση αφού ο πελάτης ζητήσει έλεγχο με χρέωση 7,06€ ή προσκομίσει νόμιμη απόδειξη υδραυλικού για την επισκευή της διαρροής. Η αίτηση ελέγχου γίνεται στα κεντρικά γραφεία της ΕΥΑΘ, Εγνατίας 127 ή στο υποκατάστημα της ΕΥΑΘ στην 26ης Οκτωβρίου 26.
 


2. Λοιπές κατηγορίες τιμολογίων

Κατηγορία

κλίμακα 4μηνης κατανάλωσης 

2019 - 2023

τιμές σε €/m3

2019 - 2020
τέλη αποχέτευσης
Κοινόχρηστα κατοικιών/άρδευση πρασίνου

0-10m3

11-100m3 

101 m3 και άνω

2,00

2,50

3,60

όχι
Επαγγελματικό

0 - 200 m3

201 m3 και άνω

0,70

0,95

ναι
Βιομηχανικό

0 - 2000 m3

2001 m3 και άνω

0,52

0,87

ναι
Δημόσιο - ΟΤΑ0 και άνω 0,65
ναι
Ενίσχυση δικτύων ΟΤΑ 0 και άνω0,35όχι
Φιλανθρωπικά ΝΠΙΔ 0 και άνω0,65
ναι
Γεωτρήσεις0 και άνω0,30ναι
Εφοδιασμός πλοίων
0 και άνω2,00όχι
 Υδροστόμια πυρκαγιάς
0 και άνω5,00όχι
Βυτιοφόρα οχήματα
0 και άνω1,00
όχι


3. Τέλη χρήσης υπονόμων

Υπολογίζονται επί της εκάστοτε συνολικής αξίας του νερού σε ποσοστό 80%.

 


4. Πάγια τέλη

Τα επιβαλλόμενα πάγια τέλη, ανάλογα με τη διατομή της παροχής, εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

   έτος (σε €)
παροχές (διατομή)πάγιο τέλος ανά2013 - σήμερα

Φ13 & Φ20

(½' & ¾΄)

μήνα2,00
τετράμηνο8,00

Φ25 (1΄)

μήνα5,00
τετράμηνο20,00
Φ30 (1 ¼΄)μήνα8,00
τετράμηνο32,00
Φ40 (1 ½΄)μήνα10,00
τετράμηνο40,00
Φ50 (2΄)μήνα15,00
τετράμηνο60,00
Φ80 (3 ¼΄)μήνα25,00
τετράμηνο100,00

Φ100 - Φ200

(4΄ & άνω)

μήνα40,00
τετράμηνο160,00


5. Ειδικό Τέλος Κύκλου Νερού

Το Ειδικό Τέλος Κύκλου Νερού ανέρχεται σε 0,07 € / m3. Το εν λόγω ειδικό τέλος επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%.
Από την καταβολή του εξαιρούνται τα Ελληνικά Πετρέλαια, η Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης και οι ΟΤΑ για ενίσχυση των δικτύων τους από την ΕΥΑΘ, οι καταναλωτές που δεν χρεώνονται με τέλη αποχέτευσης καθώς και τα υδροστόμια πυρκαγιάς.