ΕΥΑΘ
Η εταιρεία
GIS
 

Τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (Geographical Information Systems - GIS) αποτελούν διεθνώς τεχνολογία αιχμής στη διαχείριση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Πρόκειται για ένα εργαλείο επεξεργασίας, οργάνωσης, διάθεσης και συνδυασμού μεγάλου όγκου πληροφοριών, με δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης της πληροφορίας στο χώρο (με τη μορφή ψηφιακών χαρτών). Τα GIS επιτρέπουν το στρατηγικό σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων (decision making tool) σε συνολικό και εποπτικό επίπεδο, βοηθώντας το μελλοντικό σχεδιασμό των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Η χρήση των GIS στους κόλπους της ΕΥΑΘ Α.Ε., συνδυαζόμενη και με άλλες τεχνολογίες (π.χ. SCADA, GPS), αυτοματοποιεί τη λειτουργία των τεχνικών υπηρεσιών, βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, μειώνει το χρόνο των υλοποιούμενων εργασιών, εγγυάται την έγκυρη και πλήρη γνώση της λειτουργίας των δικτύων, μειώνει τους χρόνους ανταπόκρισης στις ανάγκες και στα αιτήματα των πελατών και ελαττώνει τα λειτουργικά έξοδα της εταιρίας.

Η ΕΥΑΘ Α.Ε., παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις στο χώρο της διαχείρισης υδατικών πόρων και προσπαθώντας να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της, συνειδητοποίησε έγκαιρα τη σπουδαιότητα της συγκεκριμένης τεχνολογίας (ήδη από το 1998). Σήμερα, διαθέτοντας εκτενή τεχνογνωσία και έμπειρο προσωπικό στην τεχνολογία των GIS, η ΕΥΑΘ Α.Ε. έχει καταφέρει να τα ενσωματώσει ουσιαστικά και επιχειρησιακά στις καθημερινές λειτουργίες της - τόσο στην ύδρευση όσο και στην αποχέτευση.

Το Γραφείο GIS είναι υπεύθυνο μεταξύ άλλων για τη συντήρηση, ενημέρωση και διάθεση του χαρτογραφικού υπόβαθρου των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, τόσο εντός της εταιρίας όσο και εκτός, καλύπτοντας καθημερινά ποικίλες ανάγκες. Για την αποτελεσματική, ασφαλή και γρήγορη λειτουργία του γραφείου ενσωματώνονται συνεχώς οι τελευταίες τεχνολογίες του χώρου των GIS όπως Σχεσιακή Βάση Δεδομένων (RDBMS), Multi User Environment (ArcSDE), Internet Map Server (ArcGIS Server).