ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2013
 

Πρόσκληση  ενδιαφέροντος για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού που εργάζεται στα αντλιοστάσια και στο Δίκτυο Αποχέτευσης

  • Θέμα διαγωνισμούΠρόσκληση  ενδιαφέροντος για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού που εργάζεται στα αντλιοστάσια και στο Δίκτυο Αποχέτευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού--/--/----
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών06/12/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης28/11/2013
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---