ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2013
 

Προμήθεια ανταλλακτικών για αντλία βοθρολυμάτων

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών για αντλία βοθρολυμάτων , της εταιρίας Flygt,  στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης
 
 

Προμήθεια τεσσάρων πτερωτών για Αντλίες νερού της Εταιρίας Δράκος - Πολέμης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για  την  προμήθεια τεσσάρων πτερωτών για αντλίες νερού της εταιρίας Δράκος - Πολέμης στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης
 
 

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα της ΕΥΑΘ ΑΕ σε ετήσια βάση

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα της ΕΥΑΘ ΑΕ σε ετήσια βάση προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενη εταιρία να καταθέσει φάκελο με σφραγισμένη προσφορά, μέχρι την Τετάρτη 6/03/2013   
και 14.30 στη διεύθυνση:
Τμήμα Προμηθειών, -.Υ. & Αποθηκών
Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη
 
 

Προμήθεια μίας αντλίας συλλογής αφρών – λιπών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για  την  προμήθεια μίας αντλίας συλλογής αφρών – λιπών, της εταιρίας Flygt,  στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης
 
 

Προμήθεια λιπαντικών και γράσων για τα οχήματα και τον Η/Μ εξοπλισμό της Διεύθυνσης Ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. σε ετήσια βάση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για  την  προμήθεια λιπαντικών και γράσων για τα οχήματα και τον Η/Μ εξοπλισμό της Διεύθυνσης Ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. σε ετήσια βάση
                    
Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια λιπαντικών και γράσων για τα οχήματα και τον Η/Μ εξοπλισμό της Διεύθυνσης Ύδρευσης σε ετήσια βάση
 
 

Σωλήνες PE / PVC

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια:
α) σωλήνων πολυαιθυλενίου PE προϋπολογισμού κατ’ εκτίμηση 7.000€ πλέον ΦΠΑ
β) πλαστικών σωλήνων PVC προϋπολογισμού κατ’ εκτίμηση 6.500€ πλέον ΦΠΑ
 
 

Προσφορά για την προμήθεια μίας αντλίας τροφοδοσίας βιομηχανικού νερού

Προσφορά για την προμήθεια μίας αντλίας τροφοδοσίας βιομηχανικού νερού, της εταιρίας Flygt, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης
 
 

Ηλεκτροκινητήρες εταιρίας ROTORK

Προσφορά για την προμήθεια δύο ηλεκτροκινητήρων, εταιρίας ROTORK, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών τύπου NETZSCH

Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών τύπου NETZSCH για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης
 
 

Προμήθεια θερμικής κάμερας για τα αντλιοστάσια αποχέτευσης

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια μιας ηλεκτρονικής συσκευής με δυνατότητα λήψης θερμικών φωτογραφιών (θερμοκάμερα) για τα αντλιοστάσια αποχέτευσης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει φάκελο με προσφορά, έως την Πέμπτη 31/01/2013 και 14:00
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη συντήρηση – εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης του κτιρίου επί της οδού Τσιμισκή 98

Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειμένου να προβεί στην αντικατάσταση της καλωδίωσης όλου του κτιρίου στην οδό Τσιμισκή 98, ώστε να αντιμετωπιστούν τα πολλαπλά προβλήματα τόσο στις τηλεφωνικές επικοινωνίες όσο και στην επικοινωνία του δικτύου των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με το κεντρικό κτίριο της Εγνατίας.

 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κατασκευή νέας καλωδίωσης επικοινωνιών στο χώρο των σφαγείων

Η  Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., προκειμένου να προβεί στην αντικατάσταση της καλωδίωσης στο χώρο των εγκαταστάσεων της περιοχής Σφαγείων όπως και στην μεταφορά του υπάρχοντος τηλεφωνικού κέντρου σε άλλο χώρο εντός των Σφαγείων, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει σφραγισμένη προσφορά.