ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 
Παροχή υπηρεσιών ετήσιας επισκευής ηλεκτροκινητήρων υδρευτικών εγκαταστάσεων
  • Θέμα διαγωνισμούΠαροχή υπηρεσιών ετήσιας επισκευής ηλεκτροκινητήρων υδρευτικών εγκαταστάσεων
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών21/09/2017 
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης28/9/2017  ώρα 10.00
  • Ημερομηνία ανάρτησης30/08/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ30/08/2017
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου