ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

Προμήθεια πτερωτών αντλιών για τα αντλιοστάσια αποχέτευσης

Προμήθεια πτερωτών αντλιών για τα αντλιοστάσια αποχέτευσης
 
 

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού δύο (2) νέων εναλλακτών θερμότητας (ΗΕΑΤΜΙΧ) των αναερόβιων χωνευτών 63R01A/B της ΕΕΛΘ

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού δύο (2) νέων εναλλακτών θερμότητας (ΗΕΑΤΜΙΧ) των αναερόβιων χωνευτών 63R01A/B της ΕΕΛΘ
 
 

Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης και βελτίωσης υπηρεσιών e-mail της ΕΥΑΘ ΑΕ

Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης και βελτίωσης υπηρεσιών e-mail της ΕΥΑΘ ΑΕ
 
 

Προμήθεια είκοσι χιλιάδων κιλών (20.000 κιλών), άνυδρου υγρού χλώριου

Προμήθεια είκοσι χιλιάδων κιλών (20.000 κιλών), άνυδρου υγρού χλώριου
 
 

Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού

Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των αντλιοστασίων, δεξαμενών και γεωτρήσεων ύδρευσης και εξωτερικού – εσωτερικού χώρου κεντρικής αποθήκης Καλοχωρίου
 
 

Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών Flygt στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση ενδιαφέροντος  για την προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών Flygt στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης
 
 

Κατασκευή τσιμεντένιας δεξαμενής

Κατασκευή τσιμεντένιας δεξαμενής για την αποστράγγιση εσχαρισμάτων από βυτία/φορτηγά στο χώρο προπαχυντών της ΕΕΛΘ
 
 

Προμήθεια δικλείδων σύρτου ελαστικής έμφραξης με ωτίδες και βάκτρα προστασίας

Προμήθεια δικλείδων σύρτου ελαστικής έμφραξης με ωτίδες και βάκτρα προστασίας
 
 

Προμήθεια πενήντα (50) υδρομετρητών DN50 σύνθετων τύπου WOLTMAN

Προμήθεια πενήντα (50) υδρομετρητών DN50 σύνθετων τύπου WOLTMAN
 
 

Ετήσια προληπτική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των κεντρικών και των διαιρούμενων μονάδων κλιματισμού της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Ετήσια προληπτική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των κεντρικών και των διαιρούμενων μονάδων κλιματισμού της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
 
 

Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών (call center)

Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών (call center)
 
 

Προμήθεια εξαρτημάτων για θερμοσυγκόλληση αγωγών HDPE

Προμήθεια εξαρτημάτων για θερμοσυγκόλληση αγωγών HDPE