ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

Παροχή υπηρεσιών για τη λήψη δειγμάτων και εκτέλεση εργαστηριακών αναλύσεων (ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ)

Παροχή υπηρεσιών για τη λήψη δειγμάτων και εκτέλεση εργαστηριακών αναλύσεων
 
 

Προμήθεια και τοποθέτηση ρολών ασφαλείας για υποκατάστημα της ΕΥΑΘ

Προμήθεια και τοποθέτηση ρολών ασφαλείας για υποκατάστημα της ΕΥΑΘ
 
 

Ετήσια προμήθεια συσσωρευτών οχημάτων και αντλιοστασίων ύδρευσης

Ετήσια προμήθεια συσσωρευτών οχημάτων και αντλιοστασίων ύδρευσης
 
 

Προμήθεια 60 υδροστόμιων πυρκαγιάς DN80

Προμήθεια 60 υδροστόμιων πυρκαγιάς DN80
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ετήσια προμήθεια και επισκευή ελαστικών για τα οχήματα της ΕΥΑΘ ΑΕ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος  για την ετήσια προμήθεια και επισκευή ελαστικών για τα οχήματα της ΕΥΑΘ ΑΕ
 
 

Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος ψύξης – θέρμανσης για υποκατάστημα της ΕΥΑΘ ΑΕ επί της οδού 26ης Οκτωβρίου

Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος ψύξης – θέρμανσης για υποκατάστημα της ΕΥΑΘ ΑΕ επί της οδού 26ης Οκτωβρίου
 
 

3η παράταση υποβολής προσφορών για προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροκινητήρα μέσης τάσης 6kV

3η παράταση υποβολής προσφορών για προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροκινητήρα μέσης τάσης 6kV
 
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας Σίνδου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ανταλλακτικών  αντλίας Σίνδου
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE
 
 

Παράταση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ηλεκτροκινητήρα μέσης τάσης 6kV

Παράταση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ηλεκτροκινητήρα μέσης τάσης 6kV
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια 550 κιλών ειδικού βρώσιμου γράσου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για  την προμήθεια 550 κιλών ειδικού βρώσιμου γράσου
 
 

Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας μονάδας θερμικής ξήρανσης ιλύος

Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας μονάδας θερμικής ξήρανσης ιλύος