ΕΥΑΘ
Ενημέρωση επενδυτών
Εταιρικές ανακοινώσεις
 

Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης Μετόχων ΕΥΑΘ 08-06-2017

 
 

Ετήσια παρουσίαση οικονομικών αναλυτών 2017

Την Τρίτη 23 Μαΐου 2017, στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης) επί της οδού Κατούνη 16-18, έγινε η παρουσίαση της ΕΥΑΘ Α.Ε. στους οικονομικούς αναλυτές. Παρουσιάστηκαν το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρείας για τα έτη 2017-2023, δείκτες απόδοσης, χρηματοοικονομικοί δείκτες και βασικά οικονομικά μεγέθη από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, καθηγητή Γιάννη Ν. Κρεστενίτη, και τον διευθυντή Οικονομικών της ΕΥΑΘ, Δημήτρη Αλεξανδρή.
 
 

Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2017

Από την Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών σχετικά µε τα Οικονομικά Αποτελέσματα του έτους 2016 μεταφέρεται στις 23 Μαΐου  2017 ημέρα Τρίτη αντί τις 16 Μαΐου  2017 ημέρα Τρίτη.
 
 

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων 08-06-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΕΥΑΘ Α.Ε". ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 58240404000 µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, σε Τακτική Γενική Συνέλευση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα αρχεία συμμετοχής από την ιστοσελίδα μας πατώντας εδώ.
 
 

Εταιρική ανακοίνωση ΕΥΑΘ ΑΕ για οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2016

Ενισχυμένα αποτελέσματα, που συνδυάζουν κερδοφορία και μείωση λειτουργικού κόστους με διεύρυνση κοινωνικής πολιτικής, αυξημένες προβλέψεις και κονδύλια έρευνας και ανάπτυξης, παρουσίασε για το σύνολο της χρήσης του 2016 η ΕΥΑΘ Α.Ε.
 
 

Δελτίο τύπου 06-04-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ στη συνεδρίαση της 6/4/2017 εξέλεξε τον Παναγιώτη Γκόγκο, οικονομολόγο, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Γιάννη Αντωνιάδη. Ο Παναγιώτης Γκόγκος ορίσθηκε και Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρίας, η οποία αποτελείται από τους Παν. Γκόγκο, Στεφ. Τανιμανίδου και Ευδ. Πετρίδη.
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας, όσον αφορά στην ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ανακοινώνει το πρόγραμμα σκοπούμενων εταιρικών πράξεων για το έτος 2017.
 
 

Τοποθέτηση Διευθυντών

To Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ με την υπ. αριθ. 452/2016 απόφασή του τοποθέτησε ως Γενικό Διευθυντή της εταιρίας τον κ. Πέτρο Νάστο. Παράλληλα με την ίδια απόφαση τοποθετήθηκαν έξι διευθυντές στις νέες διευθύνσεις της εταιρίας. Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικών τοποθετήθηκε ο κ. Δημήτριος Αλεξανδρής στην θέση της κας Μαρίας Σαμαρά. Η θητεία των ανωτέρω ξεκινάει την 1.1.2017 και είναι τριετής.
 
 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σε αλλαγές στο οργανόγραμμα της ΕΥΑΘ Α.Ε. προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την υπ. αριθ. 402/2016 απόφασή του και με ισχύ από 01-01-2017.
 
 

Ανακοίνωση σχολιασμού οικονομικών αποτελεσμάτων Α' 6μήνου 2016

Υψηλή κερδοφορία και ρευστότητα, παρά τις αυξημένες προβλέψεις, κατέγραψε η ΕΥΑΘ Α.Ε. στο Α’ Εξάμηνο του 2016, σημειώνοντας στα μικτά και τα προ φόρων κέρδη της αύξηση μεγαλύτερη του 13%.
 
 

Ανακοίνωση αλλαγής εσωτερικού ελεγκτή

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την από 217/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθήκοντα εσωτερικού ελεγκτή της εταιρείας αναλαμβάνουν οι
α.    o κ.κ. Ιωάννης Κασιούλας ως Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Eσωτερικού Ελέγχου,
β.    η κ. Ευαγγελία Μάντσιου ως Ελεγκτής Α’ και
γ.    ως εξωτερικός συνεργάτης υποστήριξης της Διεύθυνσης, η εταιρεία "MAZARS ΑΕ".
Η θητεία των Εσωτερικών Ελεγκτών αποφασίσθηκε να ορισθεί για τρία έτη (μέχρι τις 30.06.2019). Το σχετικό συμβόλαιο υποστήριξης με τη Mazars έχει αντίστοιχα διάρκεια δύο ετών.
 
 

Ανακοίνωση αλλαγής Γενικού Διευθυντή

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι ο Γενικός Διευθυντής της εταιρίας Μιχαήλ Βαδράτσικας υπέβαλε την παραίτησή του λόγω συνταξιοδότησης. Το Δ.Σ. της Ε.Υ.Α.Θ. με την υπ' αριθ. 257/2016 απόφασή του, ανέθεσε προσωρινά τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή στον κ. Πέτρο Νάστο, ο οποίος παράλληλα εξακολουθεί να ασκεί και τα καθήκοντά του ως Διευθυντής  Τεχνικών Έργων.