ΕΥΑΘ
Ενημέρωση επενδυτών
Εταιρικές ανακοινώσεις
 

Ανακοίνωση και δημοσίευση οικονομικών αποτελεσμάτων

Η ΕΥΑΘ ΑΕ  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα στοιχεία  και πληροφορίες μητρικής & ομίλου της περιόδου 1-1-2011 έως 31-12-2011 θα δημοσιευθούν την 30η Μαρτίου 2012, στις εφημερίδες ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ & ΕΘΝΟΣ. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τα στοιχεία της ίδιας περιόδου, θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της : www.eyath.gr.
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2012
 
 

Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγμένης Εταιρείας

Από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ., ανακοινώνονται τα παρακάτω:
Σύμφωνα με έγγραφη ενημέρωση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την εταιρεία μας, στις 27 Ιανουαρίου 2012, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ με βάση το Νόμο 3556/2007 γνωστοποιεί ότι υπήρξε μεταβολή ποσοστού στο μετοχικό κεφάλαιο της "ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ".
 
 

Ανακοίνωση και δημοσίευση οικονομικών αποτελεσμάτων

Η ΕΥΑΘ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα στοιχεία και πληροφορίες μητρικής & ομίλου της περιόδου  1-1-2011 έως 30-9-2011 θα δημοσιευθούν την 30η Νοεμβρίου 2011, στις εφημερίδες  ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ, ΚΕΡΔΟΣ, ΕΘΝΟΣ. Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τα στοιχεία της ίδιας περιόδου, θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της : www.eyath.gr
 
 

Αποτελέσματα 6μήνου 2011

Αύξηση 92,3% παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη της εισηγμένης ΕΥΑΘ Α.Ε. το πρώτο 6μηνο του 2011, ανερχόμενα σε 12 εκατ. ευρώ έναντι 6,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα...
 
 

Ανακοίνωση 4

Ανακοίνωση και δημοσίευση οικονομικών αποτελεσμάτων...
 
 

Ανακοίνωση 1

 
 

Ανακοίνωση 2

 
 

Ανακοίνωση 3

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της  Εταιρείας, που συνεδρίασε την 4η Αυγούστου 2011 στο Hyatt  Regency Thessaloniki,13 km  Θεσσαλονίκης -Περαίας, Στη Γενική συνέλευση παρέστησαν 19 μέτοχοι που κατέχουν 29.065.733 μετοχές, επί συνόλου 36.300.000 ή σε ποσοστό80,071% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας...
 
 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 2011

 
 

Ανακοίνωση Μερίσματος 2010

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΥΑΘ Α.Ε.» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, κατόπιν αποφάσεώς του, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 7ης Ιουλίου 2011, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση  την 4η Αυγούστου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στο Hyatt Regency Thessaloniki