ΕΥΑΘ
Ενημέρωση επενδυτών
Εταιρικές ανακοινώσεις
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΥΑΘ Α.Ε.

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης των επενδυτών, ανακοινώνει το Τροποποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2016, όπως διαμορφώνεται μετά την κατάργηση του άρθρου 6 του Ν. 3556/2007 με τον Νόμο 4374/2016 (ΦΕΚ Α’ 50) περί μη υποχρέωσης δημοσίευσης τριμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων.

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2016.
 
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ – ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Νόμο 4374/2016 (ΦΕΚ Α’ 50/01.04.2016), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το κράτος – μέλος προέλευσης της Εταιρείας είναι η Ελλάδα και η αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. Η εν λόγω γνωστοποίηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ περί διαφάνειας.
 
 

Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης Μετόχων ΕΥΑΘ 11-05-2016

 
 

Ετήσια παρουσίαση οικονομικών αναλυτών 2016

Την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), επί της οδού Κατούνη 16-18 έγινε η παρουσίαση της ΕΥΑΘ Α.Ε. στους οικονομικούς αναλυτές. Κατά την παρουσίαση αναδείχθηκαν λειτουργικά θέματα της εταιρείας, δείκτες απόδοσης, χρηματοοικονομικοί δείκτες και βασικά οικονομικά μεγέθη από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, Νικόλαο Παπαδάκη. Τα οικονομικά αποτελέσματα παρουσίασε αναλυτικά ο οικονομικός σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε. κ. Κωνσταντίνος Ζήσης.
 
 

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων 11-05-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΕΥΑΘ Α.Ε". ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 58240404000 µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, σε Τακτική Γενική Συνέλευση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα αρχεία συμμετοχής από την ιστοσελίδα μας πατώντας εδώ.
 
 

Ανακοίνωση σχολιασμού ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων ΕΥΑΘ ΑΕ

Με βελτιωμένα τα μεγέθη της έκλεισε την οικονομική χρήση του 2015 η ΕΥΑΘ, αυξάνοντας τα προ φόρων κέρδη της κατά 1,8%.
 
Ειδικότερα, ο τζίρος του ομίλου ανήλθε στο ποσό των 73 εκατ. ευρώ έναντι 73,7 εκατ. της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, σημειώνοντας μείωση 0,87% λόγω πτώσης των τιμολογούμενων ποσοτήτων νερού κατά 1,1 εκατ. κ.μ. - και αντίστοιχα των τελών αποχέτευσης.
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας, όσον αφορά στην ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ανακοινώνει το πρόγραμμα σκοπούμενων εταιρικών πράξεων για το έτος 2016.
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2015 ΕΥΑΘ ΑΕ

Σύμφωνα με την Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση του εννεαμήνου 2015, ο τζίρος του ομίλου της ΕΥΑΘ ανήλθε στο ποσό των 53,4 εκατ. ευρώ έναντι 53,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας μείωση 1%.
 
 

Ανακοίνωση σχετικά με την επαναδημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της 30/06/2015

Στις 14/09/2015 έγινε επαναδημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της 30/06/2015 περιλαμβανομένου του Πίνακα Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ο οποίος, εκ παραδρομής, δεν δημοσιεύτηκε κατά την αρχική δημοσίευση
 
 

Ανακοίνωση σχολιασμού οικονομικών αποτελεσμάτων εξαμήνου 2015 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Σύμφωνα με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του α’ εξαμήνου 2015, ο τζίρος του ομίλου ανήλθε στο ποσό των 37,3 εκατ. ευρώ έναντι 37,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας μείωση 1,34%.
 
 

Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2014

Από την ΕΥΑΘ Α.Ε. ανακοινώνονται τα παρακάτω:
α)Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 30ης Ιουνίου 2015 και μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου σχετικά με την καταβολή του μερίσματος και καθώς

β)Της ανακοίνωσης της 10ης Ιουλίου σχετικά με την τραπεζική αργία και την μετατόπιση της ημερομηνίας αποκοπής και καταβολής του μερίσματος, από την ΕΥΑΘ Α.Ε.

ανακοινώνονται τα παρακάτω: 

 
 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας επί των αποφάσεων της εξ’ αναβολής τακτικής γενικής συνέλευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διεξήχθη στο πλαίσιο της εξ’ αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21ης Ιουλίου 2015 στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 3 μέτοχοι εκπροσωπώντας 26.870.809 μετοχές, ήτοι ποσοστό 79,024% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ήταν τα παρακάτω :