ΕΥΑΘ
Ενημέρωση επενδυτών
Εταιρικές ανακοινώσεις
 

Αίτηση μετόχου μειοψηφίας SUEZ Groupe 21.5.2019

Αίτηση μετόχου μειοψηφίας SUEZ Groupe 21.5.2019
 
 

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων 06-06-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΕΥΑΘ Α.Ε", ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 58240404000 µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, σε Τακτική Γενική Συνέλευση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα αρχεία συμμετοχής από την ιστοσελίδα μας πατώντας εδώ.
 
 

Ανακοίνωση πραγματοποίησης παρουσίασης σε αναλυτές 2018

Αρχείο ανακοίνωσης πραγματοποίησης παρουσίασης σε αναλυτές 2018
 
 

Παρουσίαση σε αναλυτές των οικονομικών αποτελεσμάτων για τη χρήση 2018

 
 

Ανακοίνωση σχολιασμού οικονομικών αποτελεσμάτων 2018

H ΕΥΑΘ ανακοινώνει τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματά της για το 2018
 
 

Ενημέρωση δικαιούχων εκποιούμενων αξιών Ειδικού Λογαριασμού

Ενημέρωση δικαιούχων εκποιούμενων αξιών Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 29 (παρ. 7β, γ) του ν.4569/20
 
 

Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ με την υπ. αριθ. 128/2019 απόφαση του τροποποίησε το οικονομικό ημερολόγιο έτους 2019 της Εταιρείας ως εξής:
 
 

Ανακοίνωση Συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, στη συνεδρίασή του της 5ης Μαρτίου 2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:


●    Ιωάννης Κρεστενίτης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 10/05/2021.
●    Ιωάννης Παπαϊωάννου, Αντιπρόεδρος Α΄, εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 10/05/2021.
●    Γρηγόριος Πενέλης, Αντιπρόεδρος Β΄, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 21/02/2024.
●    Νικόλαος Κλείτου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, με θητεία έως 21/02/2024.
●    Στεφανία Τανιμανίδου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 10/05/2021.
●    Παναγιώτης Γκόγκος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 10/05/2021.
●    Ολυμπία Λάτσιου – Χρυσάφη, Μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 10/05/2021.
●    Πέτρος Σαμαράς, Μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 10/05/2021.
●    Γεώργιος Αρχοντόπουλος εκπρόσωπος εργαζομένων, μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 10/05/2021.
●    Αναστάσιος Σαχινίδης, εκπρόσωπος εργαζομένων, μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 10/05/2021.

 
 

Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μέτοχων της ΕΥΑΘ Α.Ε. στις 21/02/2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 21η Φεβρουαρίου 2019 στην έδρα της (Εγνατίας 127, ΤΚ, Θεσσαλονίκη), πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν νόμιμα,, αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου, 9 μέτοχοι εκπροσωπώντας 30.122.091 μετοχές, ήτοι ποσοστό 82,981 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 16/01/2019 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ως εξής:
 
 

Eπεξηγήσεις επί θεμάτων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Eπεξηγήσεις επί θεμάτων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
 
 

Ανακοίνωση αναβολής έκτακτης γενικής συνέλευσης της 06-02-2019

Η ΕΥΑΘ ΑΕ, σύμφωνα με τον ν.3556/2007 και την παράγραφο 4.1.3.3 παρ.3  του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιεί τα ακόλουθα:
Την 6η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. συγκροτήθηκε η Έκτακτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΥΑΘ ΑΕ, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, Εγνατία 127, 7ος όροφος, Θεσσαλονίκη, για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
 
 

Οικονομικό Ημερολόγιο 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ με την υπ. αριθ. 024/2019 απόφαση του ενέκρινε το οικονομικό ημερολόγιο έτους 2019 της Εταιρείας, το οποίο έχει ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2019
Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας, όσον αφορά στην ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2019.
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Έτους 2018 : Παρασκευή 12 Απριλίου 2019
Ετήσια Ενημέρωση των Αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2018 : Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Πέμπτη 30 Μαΐου 2019
Αποκοπή Μερίσματος : Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019 (*)
Δικαιούχοι μερίσματος (record date) : Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 (*)
Έναρξη Καταβολής Μερίσματος μέσω Τραπεζικού Ιδρύματος, το οποίο θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση : Πέμπτη 04 Ιουλίου 2019 (*)
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 6μήνου 2019 : Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019
(*) Η απόφαση για την καταβολή μερίσματος καθώς και οι παραπάνω ημερομηνίες τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eyath.gr) μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.