ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διακηρύξεις Έργων / Μελετών
Διακυρήξεις Έτους 2013
 

Διακλαδώσεις–Επεκτάσεις Δικτύου Ύδρευσης και Πύκνωση–Αντικατάσταση Δικλείδων Πόλεως Θεσσαλονίκης Έτους 2013

Το τεχνικό αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται η παρούσα μελέτη συνίσταται κυρίως στην κατασκευή επεκτάσεων, αντικαταστάσεων και διακλαδώσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υδροδότηση ακινήτων στην περιοχή επιχειρησιακής δραστηριότητας της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., καθώς επίσης την αντικατάσταση δικλείδων που δεν λειτουργούν με νέες και την πύκνωση των δικλείδων στο δίκτυο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.
 
 

Α' ΟΜΑΔΑ Επειγόντων 'Εργων Αποχέτευσης 'Ετους 2013

Η υπόψη μελέτη αφορά την κατασκευή επειγόντων έργων αποχέτευσης σε όλη την περιοχή επιχειρησιακής δραστηριότητας της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και σύμφωνα με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της Εταιρείας μας. Τα έργα αυτά είναι κυρίως κατασκευή τμημάτων αγωγών (ανοικτών ή κλειστών, σωληνωτών κλπ.), κατασκευή ιδιωτικών διακλαδώσεων για την σύνδεση των ακινήτων και κατασκευή φρεατίων επισκέψεως και υδροσυλλογής και δεν είναι συγκεκριμένα στα στάδιο συντάξεως της παρούσης μελέτης. Με την παρούσα εργολαβία, θα πραγματοποιηθεί και η αποκατάσταση του αριστερού παραδενδροποτάμιου αγωγού στη συμβολή Ξηροποτάμου.
 
 

Εκπόνηση υδραυλικών μελετών για τις ανάγκες της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με το Ν. 3316/2005, για την επιλογή Αναδόχου με τη Συμφωνία - Πλαίσιο. Οι όροι της Συμφωνίας, καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά του αντικειμένου των μελετών της Συμφωνίας - Πλαίσιο αναφέρονται στα Τεύχη Δημοπράτησης.
 
 

Επισκευές Βλαβών Δικτύου Αποχέτευσης 2013 (Α' Φάση)

Η Εταιρεία Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προσκαλεί σε Δημοπρασία κατά την οποία η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την "ανοικτή δημοπρασία" της παρ. 2.α του άρθρου 5 του Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων (Κ.Α.Ε.Ε.) της Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ.
 
 

Εκπόνηση υδραυλικών μελετών για τις ανάγκες της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με το Ν. 3316/2005, για την επιλογή Αναδόχου με τη Συμφωνία - Πλαίσιο. Οι όροι της Συμφωνίας, καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά του αντικειμένου των μελετών της Συμφωνίας - Πλαίσιο αναφέρονται στα Τεύχη Δημοπράτησης.
 
 

Καθορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού

Καθορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "Αποκατάσταση βλαβών του δικτύου ύδρευσης ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έτους 2013".
 
 

Αποκατάσταση βλαβών του δικτύου ύδρευσης ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έτους 2013

Η Δημοπρασία θα γίνει για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013» προϋπολογισμού € 1.200.000,00 (με ΦΠΑ).
 
 

Αποκατάσταση βλαβών του δικτύου ύδρευσης ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έτους 2013

Αποκατάσταση βλαβών του δικτύου ύδρευσης ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έτους 2013
 
 

Επισκευές Βλαβών Δικτύου Αποχέτευσης Έτους 2013

Το βασικό και κύριο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας συνίσταται στην εκτέλεση διαφόρων και ανεξαρτήτων μεταξύ τους μικροεπεμβάσεων  ανακατασκευών, επισκευών βλαβών που θα εκτελούνται σποραδικά σε όλη την περιοχή επιχειρησιακής δραστηριότητας της   Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  με τη συνεργασία ή όχι των μηχανικών μέσων και του προσωπικού της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Επίσης υπάρχει υποχρέωση καθαρισμού, βιντεοσκοπήσεων, επισκευών και ελέγχων αγωγών καθώς και καθαρισμού και επισκευής φρεατίων.