ΕΥΑΘ
Η εταιρεία
Κινητές υποδομές
 

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. έχει στη διάθεσή της στόλο οχημάτων ποικίλων χρήσεων, την επίβλεψη του οποίου διατηρεί το Γραφείο Κινήσεως της εταιρείας.

Ο στόλος των οχημάτων χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του προσωπικού, την επίβλεψη, συντήρηση κι επισκευή των αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης, την επίβλεψη, συντήρηση κι επισκευή των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, το δειγματοληπτικό έλεγχο του πόσιμου νερού και το δειγματοληπτικό έλεγχο των αστικών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, καθώς και την επίβλεψη του διυλιστηρίου και των βιολογικών σταθμών. Αποτελείται από επιβατικά μεταφοράς προσωπικού, φορτηγά οχήματα, γερανοφόρο όχημα και εκσκαπτικό μηχάνημα.

Επίσης, η ΕΥΑΘ Α.Ε. διαθέτει οχήματα – υπερκατασκευές που φέρουν εξοπλισμό για την απόφραξη των αγωγών αποχέτευσης, οχήματα αναρροφήσεως  για τον καθαρισμό των αγωγών και των σχαρών, δύο (2) μηχανήματα έργου τα οποία είναι σύνθετα βυτία αποφράξεως και καθαρισμού αγωγών, τελευταίας τεχνολογίας, με ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των αναρροφόμενων λυμάτων.

Η εταιρεία έχει διαθέσει τρία βυτία αναρροφήσεως σε δήμους  του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης για τα φρεάτια υδροσυλλογής στη ζώνη ευθύνης τους, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας τους.

Η ΕΥΑΘ διαθέτει επίσης όχημα τύπου βαν, ειδικά διασκευασμένο για τη βιντεοσκόπηση των αγωγών αποχέτευσης. Στο στόλο της ανήκουν και φορτηγά οχήματα για τη μεταφορά αδρανών υλικών, τη μεταφορά του προσωπικού των  συνεργείων των δικτύων ύδρευσης κι αποχέτευσης, καθώς κι ένα ειδικά διασκευασμένο φορτηγό όχημα για τις ανάγκες του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού.