ΕΥΑΘ
Η εταιρεία
Αυτοματοποίηση εγκαταστάσεων
Δίκτυα - ΕΕΛΘ
 

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. λειτουργεί και διαχειρίζεται ένα σύνολο εγκαταστάσεων και αντλιοστασίων τόσο για τη διύλιση και μεταφορά του πόσιμου νερού όσο και για την απομάκρυνση κι επεξεργασία των λυμάτων από το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

SCADA στην ύδρευση

Για την αποδοτικότερη λειτουργία των αντλιοστασίων - δεξαμενών ύδρευσης έχουν αναπτυχθεί κατά τόπους συστήματα αυτοματισμών. Σκοπός είναι να μην απαιτεί η λειτουργία των εγκαταστάσεων ανθρώπινη παρουσία.
Αυτήν τη στιγμή είναι εγκατεστημένα συστήματα αυτοματισμών σε αντλιοστάσια και δεξαμενές, καθώς και σε απομακρυσμένες γεωτρήσεις, ενώ έχουν εγκατασταθεί και παροχόμετρα σε κρίσιμα σημεία του δικτύου ύδρευσης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα των ήδη εγκατεστημένων συστημάτων αποτελούν τα αντλιοστάσια Δενδροποτάμου, Σίνδου, Ιωνίας και Κασσάνδρου, μέσω των οποίων γίνεται η διαχείριση του νερού.
Τα συστήματα SCADA στο δίκτυο ύδρευσης (αντλιοστάσια και δεξαμενές) «χαρτογραφούνται» ως εξής:

  • SCADA Σίνδου: ελέγχει το αντλιοστάσιο Σίνδου και τη δεξαμενή διυλιστηρίου. 
  • SCADA Δενδροποτάμου: είναι αυτόνομο και ελέγχει το αντλιοστάσιο Δενδροποτάμου με δυνατότητα ελέγχου των αντλιοστασίων Καλλιθέας, Ευαγγελίστριας και Κασσάνδρου. Ενισχύθηκε με τη λειτουργία του SCADA Καλοχωρίου, το οποίο ήλεγχε αντίστοιχα Booster, ΒΙΠΕΘ και δεξαμενή καθίζησης. Επιπλέον υπάρχει και το SCADA που ελέγχει το Καλοχώρι.
  • SCADA Ιωνίας: ελέγχει το αντλιοστάσιο Ιωνίας, τις δεξαμενές Δ4 και Ευκαρπίας και το Booster Ωραιοκάστρου (υπάρχει αυτοματισμός μεταξύ Δ4 και Α/Σ Ωραιοκάστρου). Ενισχύθηκε με τη λειτουργία του SCADA Διαβατών, το οποίο ελέγχει αντίστοιχα τα αντλιοστάσια Διαβατών, Ευόσμου, Πολίχνης και δεξαμενής Μετεώρων.
  • SCADA Ευαγγελίστριας (εγκατεστημένο στο Α/Σ Κασσάνδρου): ελέγχει το αντλιοστάσιο Ευαγγελίστριας και τις δεξαμενές Αγ. Παύλου και Ευαγγελίστριας. Ενισχύθηκε με τη λειτουργία του παλιού SCADA Πυλαίας, το οποίο ελέγχει αντίστοιχα τα αντλιοστάσια Τούμπας, Πυλαίας, Λύκων, Γυμνασίου και Ανάληψης. 

  

PLC στην αποχέτευση

Το δίκτυο αποχέτευσης υπό την εποπτεία της ΕΥΑΘ χωρίζεται σε δύο τμήματα: το κύριο δίκτυο αποχέτευσης του μητροπολιτικού δήμου και αυτό των τουριστικών περιοχών.

Το δίκτυο αποχέτευσης του μητροπολιτικού συγκροτήματος, εκτός των αγωγών, περιλαμβάνει κι ένα σύνολο από 35 αντλιοστάσια διασκορπισμένα σε όλο το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Αυτό των τουριστικών περιοχών εκτείνεται από την Περαία μέχρι τη Μηχανιώνα και περιλαμβάνει 11 αντλιοστάσια.

Όλα τα αντλιοστάσια διαθέτουν σύστημα αυτοματισμού με τη χρήση προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC), καθώς και σύστημα ελέγχου και απομακρυσμένης διαχείρισης. Η διαχείριση των αντλιοστασίων αποχέτευσης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης γίνεται με τη χρήση δύο συστημάτων SCADA, τα οποία λειτουργούν στο Κέντρο Διαχείρισης της ΕΥΑΘ (στο «Interni»). Η στελέχωση του κέντρου είναι 24ωρη για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

Αντίστοιχα, η διαχείριση των αντλιοστασίων των τουριστικών περιοχών γίνεται με τη χρήση SCADA από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων «Αίνεια» στη Μηχανιώνα.

ΕΕΛΘ - «Αίνεια»… on line

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) διαχειρίζεται το σύνολο των αποβλήτων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Η απρόσκοπτη και συνεχής λειτουργία της όλο το 24ωρο είναι μείζονος σημασίας και για το λόγο αυτόν έχει εγκατασταθεί σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου της λειτουργίας της.

Λόγω του μεγέθους της εγκατάστασης -εκτείνεται σε 400 στρέμματα- και της πολυπλοκότητας των χημικών και βιολογικών διεργασιών που πρέπει να παρακολουθούνται, το σύστημα αυτοματισμού είναι κατανεμημένο ανά τμήμα εγκατάστασης, ενώ παρακολουθείται και εποπτεύεται από ένα κεντρικό SCADA από το Κέντρο Ελέγχου.

Είναι συνολικά εγκατεστημένα 53 PLC, τα οποία διαχειρίζονται τμήματα της εγκατάστασης, ενώ παράλληλα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και με το Κέντρο Ελέγχου, ώστε να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες. Στο Κέντρο Ελέγχου, από το οποίο γίνεται ο έλεγχος κι η κεντρική διαχείριση του όλου συστήματος, υπάρχει το μιμικό διάγραμμα, στο οποίο αποτυπώνεται σε πραγματικό χρόνο σχηματικά η κατάσταση όλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των οργάνων μέτρησης. Έτσι το σύστημα μπορεί να εκτελεί τις απαραίτητες για τη λειτουργία του ενέργειες, αλλά και διορθωτικές κινήσεις σε περίπτωση δυσλειτουργίας.

Συνεπώς, η ύπαρξη του συστήματος αυτοματισμού αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης όλο το 24ωρο.

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων «Αίνεια» διαχειρίζεται τα λύματα των τουριστικών περιοχών της Θεσσαλονίκης, από την Περαία μέχρι τη Μηχανιώνα. Λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής η αδιάλειπτη λειτουργία της εγκατάστασης είναι μείζονος σημασίας. Έτσι, έχει εγκατασταθεί σύστημα αυτοματισμού για τον 24ωρο έλεγχο και την απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης.

Το εν λόγω σύστημα αυτοματισμού αποτελείται από ένα σύνολο PLC, εγκατεστημένα σε συγκεκριμένα σημεία, καθώς κι από ένα σύνολο μετρητικών οργάνων. Σκοπός είναι η βέλτιστη λειτουργία της εγκατάστασης και η αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων. Ο έλεγχος και η διαχείριση του όλου συστήματος γίνεται από ένα κεντρικό SCADA στο Κέντρο Ελέγχου, το οποίο βρίσκεται στο κτίριο διοίκησης της εγκατάστασης.

Με τη βοήθεια του SCADA ο υπεύθυνος της εγκατάστασης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ελέγξει και να τροποποιήσει τη λειτουργία της όλο το 24ωρο, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη ποιότητα εξόδου.