ΕΥΑΘ
Η εταιρεία
Εταιρική κοινωνική ευθύνη
 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) αποτελεί "καθρέφτη" της κοινωνίας στην οποία θα θέλαμε να ζούμε. Αφορά στις εταιρείες καθεαυτές, μικρές ή μεγάλες, οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν τις οικονομικές, περιβαλλοντικές ή κοινωνικές τους επιδόσεις σε μικρο- και μακροσκοπική κλίμακα. Αφορά στους εργαζόμενούς τους, τους μετόχους, τους προμηθευτές και τους καταναλωτές τους, στην ίδια την τοπική κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούνται και με την οποία μοιράζονται κοινές αξίες και οράματα. Αφορά ακόμη στις ομοειδείς επιχειρήσεις της ευρωπαϊκής οικογένειας, που θέλουν να μοιράζονται κοινές αρχές και αξίες, κυρίως όμως στα παιδιά και τις επόμενες γενιές που περιμένουν να ζήσουν σε έναν κόσμο ο οποίος σέβεται τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Η Εταιρεία Ύδρευσης κι Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης "βλέπει" στην ΕΚΕ μια επιχειρηματική ευκαιρία που δημιουργεί αμοιβαία οφέλη μεταξύ της εταιρείας και της τοπικής κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΥΑΘ:

  • διερευνά καινοτόμες διαδικασίες και αυτοματισμούς για τη βέλτιστη καθημερινή λειτουργία των εγκαταστάσεών της και την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών (ηλεκτρονικές συναλλαγές, web-banking, πληρωμές σε ευρύ δίκτυο σούπερ μάρκετ κ.λπ.),
  • ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας καθιερώνοντας κοινωνικό τιμολόγιο για τις ευπαθείς ομάδες και δυνατότητα διακανονισμού των οφειλών,
  • εργάζεται από κοινού με ομοειδείς ευρωπαϊκές εταιρείες και φορείς στο πλαίσιο ερευνητικών δράσεων για την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στον υδροφόρο ορίζοντα, συνεισφέροντας στην προώθηση λύσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή μας και ευρύτερα στη ΝΑ Ευρώπη,
  • καλλιεργεί οικολογική συνείδηση στους καταναλωτές της με ενημερωτικές δράσεις και κυρίως με την υποδοχή -σε καθημερινή βάση- δεκάδων μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Μουσείο Ύδρευσης (λειτουργεί στο παλιό κεντρικό αντλιοστάσιο στα Σφαγεία),
  • συμμετέχει στον διεθνή εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού (22 Μαρτίου) και της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) με ενημερωτικές εκδηλώσεις για το ευρύ κοινό,
  • υποστηρίζει δράσεις τοπικών φορέων και οργανώσεων που σχετίζονται με το περιβάλλον και το νερό,
  • επενδύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη διά βίου εκπαίδευση των υπαλλήλων της.

Στρατηγικός στόχος της ΕΥΑΘ είναι να αναδειχθεί η ζωτική της σχέση με την τοπική κοινωνία και να διασφαλιστεί το θετικό περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.