ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διακηρύξεις Έργων / Μελετών
Διακηρύξεις Έτους 2012
 

Διακλαδώσεις-Επεκτάσεις Δικτύου Ύδρευσης και Πύκνωση-Αντικατάσταση Δικλείδων Πόλεως Θεσσαλονίκης Έτους 2012

Το τεχνικό αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται η παρούσα μελέτη συνίσταται κυρίως στην κατασκευή επεκτάσεων, αντικαταστάσεων και διακλαδώσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υδροδότηση ακινήτων στην περιοχή επιχειρησιακής δραστηριότητας της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., καθώς επίσης την αντικατάσταση δικλείδων που δεν λειτουργούν με νέες και την πύκνωση των δικλείδων στο δίκτυο.

  • Ημερομηνία Δημοπρασίας19/09/2012
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων παραλαβής οικονομικής προσφοράς / τευχών δημοπράτησης13/09/2012
  • Ημερομηνία Ανάρτησης31/08/2012
  • ΠερίληψηΛήψη Αρχείου
  • Αιτήσεις / ΔιευκρινίσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχη ΔημοπράτησηςΛήψη Αρχείου