ΕΥΑΘ
Ενημέρωση επενδυτών
Εταιρικές ανακοινώσεις
 

Ημερομηνία Δημοσίευσης Αποτελεσμάτων 9μήνου 2010

Η ΕΥΑΘ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες μητρικής & ομίλου 9μήνου 2010 θα δημοσιευθούν την 30η Νοεμβρίου 2010 , σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο της εταιρείας, στις εφημερίδες ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΕΘΝΟΣ & ΕΞΠΡΕΣ. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, μαζί με τα στοιχεία και πληροφορίες της ίδιας περιόδου , θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της : www.eyath.gr, την ίδια ημέρα.
 
 

Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος / πληρωμής μερίσματος

 
 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30-6-2010

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της  Εταιρείας, που συνεδρίασε την 30η Ιουνίου 2010 με απαρτία  80,32 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις κοινές μετοχές, αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης...
 
 

ΤΑΚΤΙΚΗ Γ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 30-6-2010

 
 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010, στο Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης επί της οδού Κατούνη 16-18, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της ΕΥΑΘ Α.Ε. στους οικονομικούς αναλυτές.

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ