ΕΥΑΘ
Ενημέρωση επενδυτών
Εταιρικές ανακοινώσεις
 

Ανακοίνωση περί διαφορών στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 30-09-2010

Σε απάντηση του υπ' αριθμ. 146 εγγράφου της Ε.Κ. και προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με τα στοιχεία και πληροφορίες καθώς και τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μας για την περίοδο λήξης στις 30.09.2010 και που δημοσιοποιήθηκαν στις 30/11/2010, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

 
 

Ημερομηνία Δημοσίευσης Αποτελεσμάτων 9μήνου 2010

Η ΕΥΑΘ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες μητρικής & ομίλου 9μήνου 2010 θα δημοσιευθούν την 30η Νοεμβρίου 2010 , σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο της εταιρείας, στις εφημερίδες ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΕΘΝΟΣ & ΕΞΠΡΕΣ. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, μαζί με τα στοιχεία και πληροφορίες της ίδιας περιόδου , θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της : www.eyath.gr, την ίδια ημέρα.
 
 

Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος / πληρωμής μερίσματος

 
 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30-6-2010

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της  Εταιρείας, που συνεδρίασε την 30η Ιουνίου 2010 με απαρτία  80,32 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις κοινές μετοχές, αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης...
 
 

ΤΑΚΤΙΚΗ Γ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 30-6-2010

 
 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010, στο Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης επί της οδού Κατούνη 16-18, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της ΕΥΑΘ Α.Ε. στους οικονομικούς αναλυτές.

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ