ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2012
 

Προμήθεια διαλύμματος δισθενούς σιδήρου

Για την "προμήθεια διαλύματος δισθενούς σιδήρου", προϋπολογισμού δαπάνης τριάντα εννέα χιλιάδων ευρώ (39.000 €) περίπου, πλέον ΦΠΑ.

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια διαλύμματος δισθενούς σιδήρου
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού09/01/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών09/01/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης05/12/2012
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου