ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2012
 

Προσφορά για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) μετασχηματιστή ισχύος στο αντλιοστάσιο Καλλιθέας

  • Θέμα διαγωνισμούΠροσφορά για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) μετασχηματιστή ισχύος στο αντλιοστάσιο Καλλιθέας
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού04/12/2012
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών04/12/2012
  • Ημερομηνία ανάρτησης26/11/2012
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου