ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

Παροχή υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης των ανυψωτικών μηχανημάτων των εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων και Δικτύων

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 
 

Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού πληροφορικής

 
 

Προμήθεια 50.000kg διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου, κατάλληλο για πόσιμο νερό

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΣΕΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 
 

Προμήθεια 10.000kg διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου (καυστικής σόδας)

 
 

Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών για τη Λειτουργία της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος της ΕΕΛΘ

 
 

Παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης των λεβήτων θέρμανσης

 
 

Παροχή υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης των ανυψωτικών μηχανημάτων των εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων και Δικτύων Ύδρευσης

 
 

Προμήθεια ενός (1) εναλλάκτη ψύξης λαδιού

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ - ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΜΙΩΝ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ (ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΒΑΝΩΝ)

 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ