ΕΥΑΘ
Η εταιρεία
Πληροφοριακές υποδομές
 

Στα κεντρικά της ΕΥΑΘ, επί της Εγνατίας 127, είναι εγκατεστημένο το Τμήμα Πληροφορικής της εταιρείας. Από το σημείο αυτό γίνεται η διαχείριση και ο έλεγχος των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων, των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, των λογισμικών και εφαρμογών της εταιρείας.

Η κάθετη και οριζόντια καλωδίωση στο κτίριο της ΕΥΑΘ στην Εγνατία 127 είναι δομημένη και πιστοποιημένη. Μέσω μισθωμένων γραμμών όλα τα απομακρυσμένα σημεία που εξυπηρετούν κοινό (το υποκατάστημα Βαρδαρίου όπως και το κτίριο της Τσιμισκή 98) συνδέονται με τα κεντρικά υπολογιστικά συστήματα στο κτίριο της Εγνατίας. Στο χώρο των Σφαγείων, όπου στεγάζεται και το Μουσείο Ύδρευσης (λειτουργεί υπό την εποπτεία της ΕΥΑΘ), είναι διαθέσιμο ασύρματο δίκτυο. 

Οι κεντρικές αποθήκες στο Καλοχώρι, τα αντλιοστάσια, τα εξωτερικά συνεργεία και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων εξυπηρετούνται βάσει των εκάστοτε απαιτήσεων με τεχνολογίες ISDN ή ADSL.

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση όλου του ψηφιακού δικτύου της εταιρίας με MPLS τεχνολογία, σε συνδυασμό με τις μισθωμένες γραμμές. Επίσης, μελετώνται προχωρημένες ασύρματες τεχνολογίες και αναλύονται τα συμπεράσματα πιλοτικών εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την απόδοση και την ασφάλεια της μετάδοσης δεδομένων.

Ο ενεργός δικτυακός εξοπλισμός

Τα ενεργά δικτυακά στοιχεία στεγάζονται σε ειδικούς χώρους σε σταθερή θερμοκρασία και υγρασία μαζί με τα κεντρικά υπολογιστικά συστήματα. Τα Core Switch συνίστανται σε δύο Layer3 και είναι συνδεδεμένα με τέτοιον τρόπο ώστε σε περίπτωση βλάβης του ενός να ενεργοποιείται το άλλο εξασφαλίζοντας αδιάλειπτη λειτουργία. Μελετάται η σταδιακή ανανέωση του συνόλου του ενεργού δικτυακού υλικού.

Τα κεντρικά υπολογιστικά συστήματα

Η ραχοκοκκαλιά του συστήματος είναι δυο Server IBM. Από το 2010, οπότε έχουν εγκατασταθεί σε cluster, λειτουργούν αδιάλειπτα 24 ώρες το 24ωρο και 365 ημέρες το χρόνο. Ένα Storage Area Network (SΑΝ) φιλοξενεί τη βάση του πληροφοριακού συστήματος. Τα απομακρυσμένα σημεία  και οι διευθύνσεις με τα εκάστοτε τμήματα εξυπηρετούνται από δυο Terminal Server.

Οι Server λειτουργούν με κάρτες σύνδεσης NIC οπτικών ινών. Επίσης, το Backbone που συνδέει τα δυο τμήματα στα οποία  είναι μοιρασμένη η καλωδίωση του κτιρίου της Εγνατίας είναι υλοποιημένο με οπτική ίνα.

Πρόσφατα αναβαθμίστηκε το SAN, οι οπτικές ίνες με τις οποίες επικοινωνούν οι Server και όλη η απαιτούμενη υποδομή. Προγραμματισμένη είναι και η αντικατάσταση των κεντρικών Server και Terminal μέχρι το τέλος του 2015. To Domain της ΕΥΑΘ εξυπηρετεί περί τους 230 ενεργούς χρήστες.

Η λειτουργία του ERP

Το ERP (Enterprise Resource Planning) είναι η πλατφόρμα πάνω στην οποία «ακουμπά» το πληροφοριακό σύστημα της ΕΥΑΘ. Συγκεκριμένα, μέσα από τις λειτουργίες του ERP εκτελούνται οι περισσότερες διαδικασίες που αφορούν στην ύδρευση και την αποχέτευση στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

Με τη βοήθεια διαφόρων modules του ERP συγκεντρώνονται και οι μετρήσεις από τους λήπτες βάσει των ενδείξεων των υδρομετρητών των καταναλωτών, εισάγονται στο μηχανογραφικό σύστημα, ελέγχονται και τιμολογούνται οι καταναλώσεις, εκδίδονται τα παραστατικά (βάσει τιμολογίου) και εκτυπώνονται προς αποστολή στους καταναλωτές.