Επικαιρότητα
 
12.11.2017. Ξεκίνησε η παροχή νερού στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς η βλάβη που προκλήθηκε από θραύση κεντρικού ωθητικού αγωγού αποκαταστάθηκε στις 4 μ.μ. 

Σταδιακά η υδροδότηση θα εξομαλυνθεί σε όλες τις περιοχές του κέντρου.