Επικαιρότητα
 

Πρακτική άσκηση για σπουδαστές ΤΕΙ

Σας πληροφορούμε ότι, με την υπ. αριθμ. 338/24-8-2017 πράξη Δ.Σ. της ΕΥΑΘ ΑΕ, εγκρίθηκε η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ για τη χρονική περίοδο 01/10/2017 – 31/03/2018 αναλυτικά ανά ειδικότητα ως εξής:

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
4
ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ1
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
27
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
3
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
1
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
3
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
3
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε
22
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
2
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
2
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (LOGISTICS)
4
ΣΥΝΟΛΟ
74
 
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στα κεντρικά γραφεία, Εγνατία 127, Θες/νίκη, 6ος όροφος, Τμήμα Προσωπικού, Μισθοδοσίας & Εκπαίδευσης από 11/9/2017 – 18/9/2017. Πληροφορίες: 2310966762, 2310966661
 
 

Ανακοίνωση προκήρυξης ΣΟΧ 1/2017 για συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών

 Θεσσαλονίκη 23-08-2017
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε (ΕΥΑΘ Α.Ε) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά σαράντα ενός (41) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΕΥΑΘ Α.Ε. που εδρεύει στο Νομό Θεσσαλονίκης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών.
Υποβολή αιτήσεων από 30 Αυγούστου 2017 ως και 08 Σεπτεμβρίου 2017 κατά τις εργάσιμες μέρες.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
Είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  Ε.Υ.Α.Θ Α.Ε., Εγνατίας 127, Τ.Κ. 54635- Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου, υπόψη κας Θ. Δίτσα ή κας Ν. Μαυρίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2310-966663, 2310-966665).
Είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ε.Υ.Α.Θ Α.Ε., Εγνατίας 127 Τ.Κ. 54635, Θεσσαλονίκη, στο Τμήμα Προσωπικού-Μισθοδοσίας και Εκπαίδευσης, υπόψη κας Δ. Βεργίνη, ή Μ. Τριανταφυλλίδου από 08:30 έως 13:30 (τηλ. επικοινωνίας: 2310-966761 ή 2310-966762).
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4.
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
 
 

On-line με τα... συνεργεία!

26.07.2017. On-line με τις… εργασίες των συνεργείων της ΕΥΑΘ μπορούν να είναι πλέον οι καταναλωτές χάρη στο σύστημα παρακολούθησης βλαβών σε πραγματικό χρόνο που ενσωμάτωσε η εταιρεία στον ιστότοπό της (www.eyath.gr). Με ένα «κλικ» στην αρχική σελίδα του ιστότοπου της ΕΥΑΘ («Ενημερωθείτε για διακοπές υδροδότησης»), ο καταναλωτής μπορεί να βλέπει απευθείας πού γίνονται εργασίες, προγραμματισμένες ή έκτακτες, και κατά συνέπεια πού υπάρχει διακοπή υδροδότησης επιλέγοντας μάλιστα την περιοχή που τον ενδιαφέρει. Βλέπει, παράλληλα, τον εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασης της βλάβης και ενημερώνεται για το αν είναι ακόμη σε εξέλιξη ή οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί, ώστε να επανεκτιμήσει την κατάσταση της δικής του υδροληψίας. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης της διακοπής υδροδότησης ή τυχόν βλάβης μέσα από ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία θα είναι σε απευθείας «σύνδεση» με τα συνεργεία της ΕΥΑΘ.
 
 

Μετέωρα: από Δευτέρα συνδέσεις αποχέτευσης

20.07.2017. Λύση στο χρόνιο αίτημα σύνδεσης κατοίκων των Μετεώρων με το αποχετευτικό της δίκτυο έδωσε η ΕΥΑΘ, προτάσσοντας την προστασία της δημόσιας υγείας και τη διευκόλυνση των πολιτών.

Πρόκειται για οικίες σε οικόπεδα παραχωρημένα από τον δήμο Παύλου Μελά, οι οποίες εξυπηρετούνται από βόθρους εμφανίζοντας συχνά προβλήματα δυσοσμίας και υπερχείλισης. Η ΕΥΑΘ, σε συνεννόηση με τον δήμο Παύλου Μελά, δίνει από αυτήν τη Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017 τη δυνατότητα στους κατοίκους -με εξουσιοδότηση του δήμου Παύλου Μελά- να συνδεθούν με το ήδη ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης, με τις προβλεπόμενες από την εταιρεία ευκολίες πληρωμής. 


 
 

Νέο μόνιμο προσωπικό στην ΕΥΑΘ!

18.07.2017. Οι πρώτοι 11 νέοι μόνιμοι υπάλληλοι της ΕΥΑΘ Α.Ε. ανέλαβαν σήμερα καθήκοντα, 14 ολόκληρα χρόνια από την τελευταία προκήρυξη για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στην εταιρεία, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ για την πλήρωση συνολικά 80 θέσεων πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων κι ειδικοτήτων. 
 
 

Ανακοίνωση πρόσκλησης δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών

 
 
 

Η ΕΥΑΘ για τη ΜΚΑ

06.07.2017. Την προσήλωση της ΕΥΑΘ στην προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και στη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος επιβεβαιώνει η σημερινή απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου, που κάνει δεκτή την αίτηση αναστολής σφράγισης της ΜΚΑ την οποία υπέβαλε η ΕΥΑΘ, «υπό τον όρο ότι η ΜΚΑ θα εξακολουθεί να λειτουργεί ικανοποιητικά, όπως αυτό θα διαπιστώνεται αρμοδίως βάσει των εκθέσεων των προβλεπόμενων κατά τον νόμο δοκιμών και αναλύσεων δειγμάτων των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της και, πάντως, κατά τρόπο τέτοιο που δε θα εγκυμονεί κινδύνους για το περιβάλλον και την ασφάλεια των εργαζομένων και των περιοίκων». 
 
 

Ο Θερμαϊκός και τα μεγάλα έργα

03.07.2017. Σε συνέχεια δημοσιευμάτων στον ηλεκτρονικό και έντυπο Τύπο για την κατάσταση στον Θερμαϊκό κόλπο, που δυσχεραίνει την καθημερινότητα των Θεσσαλονικέων, βλάπτει την επιχειρηματικότητα και την τουριστική εικόνα της πόλης, η ΕΥΑΘ Α.Ε., ως εκ του νόμου υπεύθυνη αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία και συντήρηση του συστήματος αποχέτευσης ακαθάρτων, ενημερώνει τους πολίτες τα εξής:
Το εκτεταμένο φαινόμενο χρωματισμού των επιφανειακών νερών του όρμου και του κόλπου της Θεσσαλονίκης οφείλεται, όπως οι ειδικοί επιστήμονες επιβεβαιώνουν, στην εμφάνιση «ερυθράς παλίρροιας». Είναι φυσικό φαινόμενο στο μέρος που σχετίζεται με παράκτιους ανέμους ή την κίνηση των θαλάσσιων μαζών στον Θερμαϊκό κόλπο, είναι όμως και ανθρωπογενές στο μέρος που συνδέεται με τον ευτροφισμό των νερών του κόλπου, ο οποίος οφείλεται στη μακροχρόνια απόρριψη αστικών λυμάτων και γεωργικών απορροών (στραγγιστικές τάφροι, ποταμοί, χείμαρροι, αποχετευτικοί αγωγοί πριν από τη λειτουργία των μονάδων κατεργασίας κ.ά.). Η πιο σημαντική επίπτωσή του, πέραν της οπτικής όχλησης και δυσοσμίας και των παρεπόμενων συνεπειών τους, είναι ότι, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί επιστήμονες, αλλάζει μακροπρόθεσμα το τροφικό πλέγμα ευνοώντας την ανάπτυξη των μεδουσών έναντι των ψαριών. Ήδη, από την πρώτη ώρα εμφάνισης του φαινομένου στον Θερμαϊκό και όχι μόνο στην παραλιακή ζώνη, η ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι σε συνεννόηση και συνεργασία με επιστήμονες του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ, διευκολύνοντας μάλιστα το έργο των σχετικών δειγματοληψιών.
 
 

Τα λύματα στο... τραπέζι


 
26.06.2017. Ανταλλαγή απόψεων και διερεύνηση εναλλακτικών για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στη Θεσσαλονίκη έγινε κατά την επίσκεψη του διακεκριμένου Αμερικανού καθηγητή George Tchobanoglous στις εγκαταστάσεις της ΕΥΑΘ το Σαββατοκύριακο.

Ο George Tchobanoglous, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Davis και διεθνούς κύρους επιστήμονας σε θέματα επεξεργασίας - επαναχρησιμοποίησης υγρών λυμάτων και διαχείρισης - επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, ξεναγήθηκε από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΥΑΘ, Γιάννη Ν. Κρεστενίτη, στη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων στη Σίνδο, όπου και συζητήθηκαν οι νέες «τάσεις» στην Αμερική στον τομέα των αποβλήτων, οι δυνατότητες αποτελεσματικότερης λειτουργίας επιμέρους μονάδων, όπως και οι μέθοδοι εξοικονόμησης ενέργειας.   

 
 

Προσλήψεις οδηγών 2μηνης διάρκειας στην ΕΥΑΘ

Η ΕΥΑΘ ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας Οδηγών Οχημάτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού δεκαπέντε (15) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών της Εταιρίας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση στο αρχείο.
 
 

Απόφαση για μέρισμα 0,228 ευρώ


 
08.06.2017. Τη διανομή συνολικού μερίσματος 0,228 ευρώ ανά μετοχή εντός του Ιουνίου αποφάσισε η σημερινή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΥΑΘ Α.Ε., κατόπιν πρότασης του βασικού μετόχου. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ, καθηγητής Γιάννης Ν. Κρεστενίτης, παρουσίασε στους μετόχους το νέο επενδυτικό και επιχειρησιακό πλάνο της εταιρείας για το διάστημα 2017-2023, προϋπολογισμού 166 εκατ. ευρώ, το οποίο προβλέπει επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης και συνολική ανάπτυξη των δικτύων, με «άνοιγμα» σε νέες περιοχές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες ύδρευσης - αποχέτευσης. 
 
 

Το περιβάλλον στον... φακό!


 
02.06.2017. Πώς μας τσιμπάνε τα κουνούπια, τι πατάμε πάνω στα βράχια και στην άμμο και ποια μύδια λέγονται… καλόγνωμες έμαθαν σήμερα οι μαθητές δημοτικού που επισκέφτηκαν το Μουσείο Ύδρευσης της ΕΥΑΘ, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 2017.