ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διακηρύξεις Έργων / Μελετών
Διακηρύξεις Έτους 2017
 

Α' ΟΜΑΔΑ επειγόντων έργων αποχέτευσης έτους 2018

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με το N. 4412/2016.

  • Ημερομηνία Δημοπρασίας31/10/2017
  • Προθεσμία υποβολής ερωτημάτων25/10/2017
  • Ημερομηνία Ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ09/10/2017
  • Ημερομηνία Ανάρτησης10/10/2017
  • ΘέμαΔιαγωνισμός Νο 4/2017 με τίτλο “Α' ΟΜΑΔΑ επειγόντων έργων αποχέτευσης έτους 2018”
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • ΤΕΥΔΛήψη Αρχείου
  • Αίτηση υποβολής προσφοράςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχη δημοπράτησηςΛήψη Αρχείου