Τι νερό πίνουμε
Συχνές ερωτήσεις για την ποιότητα του νερού - Επίλυση προβλημάτων
Χρήση ντεπόζιτου - πιεστικού
 
 
 
 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η συνολική λειτουργία του Εργαστηρίου Ύδρευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε. διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Το Σύστημα Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000, καθώς και τις νομοθετικές απαιτήσεις που προσδιορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας των εργαστηρίων σε όλα τα επίπεδα.
Η συνολική εφαρμογή των αρχών του Συστήματος Ποιότητας εξασφαλίζεται μέσα από τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την εμπέδωση της φιλοσοφίας του συστήματος.

 

Εάν το νερό φτάνει στη βρύση σας μέσω ντεπόζιτου ή πιεστικού τότε διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο να επιμολυνθεί σε σχέση με το τρεχούμενο νερό που έρχεται απευθείας από το δίκτυο της ύδρευσης λόγω στασιμότητας .

Εάν λοιπόν καταναλώνεται νερό που αποθηκεύεται σε ντεπόζιτο ή δεξαμενή θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η ποιότητα του νερού σας μπορεί να υποβαθμιστεί ιδίως όταν:

  • Η θερμοκρασία του νερού που αποθηκεύεται είναι αυξημένη
  • Όταν  αποθηκεύεται νερό και δεν καταναλώνεται γρήγορα ή η ροή είναι χαμηλή
  • Όταν το ντεπόζιτο είναι φτιαγμένο από ακατάλληλα υλικά
  • Όταν οι υδραυλικές συνδέσεις έχουν γίνει από άτομα που στερούνται τα κατάλληλα προσόντα.
  • Όταν δεν γίνονται τακτικές συντηρήσεις και καθαρισμοί τόσο των δεξαμενών αποθήκευσης του νερού όσο και του πιεστικού μηχανήματος

Oι ιδιοκτήτες σε σπίτια  και πολυκατοικίες  πρέπει να φροντίζουν  να γίνονται τακτικές συντηρήσεις και καθαρισμοί  τόσο στο πιεστικό όσο και στο ντεπόζιτο για να διασφαλίζουν τη καλή ποιότητα  του νερού που καταναλώνουν.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την ποιότητα του νερού της περιοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2310-226821 καθώς και στο e-mail quality@eyath.gr, chem.@eyath.gr