Τι νερό πίνουμε
Συχνές ερωτήσεις για την ποιότητα του νερού - Επίλυση προβλημάτων
Δυσχρωμίες στο νερό
 
 
 
 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η συνολική λειτουργία του Εργαστηρίου Ύδρευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε. διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Το Σύστημα Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000, καθώς και τις νομοθετικές απαιτήσεις που προσδιορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας των εργαστηρίων σε όλα τα επίπεδα.
Η συνολική εφαρμογή των αρχών του Συστήματος Ποιότητας εξασφαλίζεται μέσα από τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την εμπέδωση της φιλοσοφίας του συστήματος.

 

Για να διαπιστώσετε αν η δυσχρωμία του νερού οφείλεται στο δίκτυο ή στις εσωτερικές σωληνώσεις του σπιτιού συγκρίνεται το νερό της βρύσης σας με το νερό κάποιου γειτονικού σπιτιού. Αν το πρόβλημα εντοπίζεται μόνο στη δικιά σας βρύση τότε υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τις σωληνώσεις του σπιτιού σας. Αν όμως είναι πρόβλημα του δικτύου τότε και η βρύση του γειτονικού σπιτιού θα παρουσιάζει την ίδια δυσχρωμία.

Ενδέχεται η δυσχρωμία να οφείλεται σε εργασίες συντήρησης που έχουν γίνει στο δίκτυο διανομής του νερού.

Σε κάθε περίπτωση αφήστε το δίκτυο να ηρεμήσει για μία ώρα περίπου και μην καταναλώσετε το νερό. Στη συνέχεια αφήστε τη βρύση να τρέξει για μερικά λεπτά. Αν το νερό της βρύσης εξακολουθεί να έχει χρώμα τότε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.