ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διακηρύξεις Έργων / Μελετών
Διακηρύξεις Έτους 2012
 

Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης Έτους 2012 (Ε' ΦΑΣΗ)

Το τεχνικό αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται η παρούσα μελέτη είναι η εκτέλεση διαφόρων και ανεξάρτητων μεταξύ τους επειγόντων μικροέργων, για την αποκατάσταση βλαβών που διαπιστώνονται στο δίκτυο Ύδρευσης. Η αποκατάσταση αυτών γίνεται είτε με τοπική επέμβαση, όταν εμφανίζονται σημειακές διαρροές, είτε με την αντικατάσταση τμημάτων αγωγών, με τις αντίστοιχες συνδέσεις των οικοδομών όταν εμφανίζονται μεγαλύτερης έκτασης διαρροές μη επισκευάσιμες κλπ.
 
 

A' ΟΜΑΔΑ Επειγόντων Έργων Ύδρευσης Έτους 2012

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.. ΕΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΟΙ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ, Η ΑΡΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ.
 
 

Διακλαδώσεις-Επεκτάσεις Δικτύου Ύδρευσης και Πύκνωση-Αντικατάσταση Δικλείδων Πόλεως Θεσσαλονίκης Έτους 2012

ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΥΚΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ.
 
 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

Με την παρούσα εργολαβία αντιμετωπίζεται η εκτέλεση των απαιτουμένων εργασιών για την επισκευή, λειτουργία και συντήρηση του δικτύου και των αντλιοστασίων αποχέτευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε. συμπεριλαμβανομένων και εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης κατά περίπτωση, όταν προκύπτουν κατά την εκτέλεση αυτών. Επίσης αντιμετωπίζονται ειδικές εργασίες, όπως καθαρισμός αγωγών και φρεατίων, βιντεοσκόπηση, επισκευή αγωγών χωρίς εκσκαφή καθώς και έλεγχοι στεγανότητας.
 
 

Καθορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 (Β' ΦΑΣΗ)

 
 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ

Η Εταιρεία Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) διακηρύσσει τη με "ανοικτή δημοπρασία" επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου του τίτλου, προϋπολογισμού 1.500.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), σύμφωνα με το Ν. 3669/2008.
 
 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 (Β' ΦΑΣΗ)

 
 

Καθορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 (Α΄ ΦΑΣΗ)"

 
 

Α΄ ΟΜΑΔΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

 
 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 (Α΄ΦΑΣΗ)