ΕΥΑΘ
Ενημέρωση επενδυτών
Εταιρικές ανακοινώσεις
 

Σχέδιο Αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21-02-2013

Σχέδιο Αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21-02-2013
 
 

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 21/02/2013

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Hyatt Regency Thessaloniki, 13 km  Θεσσαλονίκης- Περαίας.
Πατώντας εδώ μπορείτε να πάρετε τα σχετικά έντυπα για τη συμμετοχή στη συνέλευση.
 
 

Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος αντληθέντων κεφαλαίων

Από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την 385/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων ως προς την κατασκευή του κτιρίου μετατοπίζεται στα έτη 2013-2014.
Σημειώνεται ότι η απόφαση αυτή τελεί υπό την τελική έγκριση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας.
 
 

Αλλαγή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 13η Δεκεμβρίου 2012 στο Hyatt Regency Thessaloniki, 13 km Θεσσαλονίκης – Περαίας, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου οκτώ (8) μέτοχοι εκπροσωπώντας 29.028.584 μετοχές επί συνόλου 36.300.000
 
 

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 13ης Δεκεμβρίου 2012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 13η Δεκεμβρίου 2012 στο Hyatt Regency Thessaloniki, 13 km Θεσσαλονίκης - Περαίας, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας , στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου οκτώ (8) μέτοχοι εκπροσωπώντας 29.028.584 μετοχές επί συνόλου 36.300.000 μετοχών με ποσοστό 79,96855% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:
 
 

Proxy Forms for the Extraordinary General Assembly of 13th December of 2012

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α 9ΜΗΝΟΥ 2012

Ανακοίνωση και δημοσίευση οικονομικών αποτελεσμάτων
Η ΕΥΑΘ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα στοιχεία και πληροφορίες μητρικής & Ομίλου της περιόδου 1-1-2012 έως 30-9-2012 δημοσιεύονται σήμερα, Παρασκευή  30η Νοεμβρίου 2012, στις εφημερίδες ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τα στοιχεία της ίδιας περιόδου, επίσης βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της : www.eyath.gr
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α' 9ΜΗΝΟΥ 2012

Με υψηλή κερδοφορία έκλεισε το 9μηνο του 2012 η ΕΥΑΘ Α.Ε. Ο τζίρος ανήλθε στο ποσό των 53,9 εκατ. ευρώ έναντι 55,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας μείωση μόλις κατά 2,27%, με δεδομένη τη μείωση της κατανάλωσης κατά 5% και τη μεγάλη συρρίκνωση της οικοδομικής δραστηριότητας.
 
 

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 13/12/2012

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 13η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Hyatt Regency Thessaloniki,13 km Θεσσαλονίκης- Περαίας
Πατώντας εδώ μπορείτε να πάρετε τα σχετικά έντυπα για τη συμμετοχή στη συνέλευση
 
 

Σχόλια του Δ.Σ. επί των θεμάτων της Η.Δ. της Ε.Γ.Σ. της 13/12/2012

Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 13ης Δεκεμβρίου 2012
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Η εισηγμένη Εταιρία Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., βάσει της παραγράφου 4.1.3.1. του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο φορολογικός έλεγχος του άρθρου 82, παρ. 5, του νόμου 2238/1994 που διενεργήθηκε από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και αφορούσε στη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ολοκληρώθηκε και εκδόθηκε φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη.
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στα 11,23 εκ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα μετά φόρων κέρδη της εισηγμένης Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. το πρώτο 6μηνο του 2012, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 6% σε σχέση με τα αντίστοιχα κέρδη του α΄εξαμήνου του 2011, τα οποία είχαν ανέλθει στο ποσό των 11,95 εκ. ευρώ.